#aafc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 12/09 của nước này đạt 218,500 tấn, tăng 52.8% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.754 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng mạnh lên 15,400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 19,600 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #aafc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 05/09 của nước này đạt 143,000 tấn, giảm 65% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.53 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng hơn gấp đôi lên 1,300 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 4,200 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #luamach #aafc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 29/08 của nước này đạt 413,000 tấn, tăng 120% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.4 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ nhỉnh hơn so với tuần trước ở mức 600 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 2,900 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #aafc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 22/08 của nước này đạt 187,300 tấn, giảm hơn 50%% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 979,500 tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ đã giảm trở lại xuống còn 400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 2,300 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #aafc #luamach

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 15/08 của nước này đạt 376,200 tấn, giảm 9.6% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 792,000 tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong tuần thứ 2 của niên vụ đã nhỉnh hơn đôi chút ở mức 1,200 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 1,900 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #AAFC

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 06/06 của nước này đạt 516,400 tấn, tăng gần 3 lần so với xuất khẩu tuần trước đó, đưa xuất khẩu lũy kế lúa mỳ từ đầu niên vụ lên mức 17.16 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong tuần cuối tháng 05 đạt 31,400 tấn tăng 48.8% so với tuần trước đó, xuất khẩu lũy kế đạt 3.58 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #aafc

Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada (AAFC) dự báo, sản lượng tất cả các loại lúa mỳ của Canada trong niên vụ 2021/22 sẽ ở mức 31.06 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó ở mức 32.75 triệu tấn cũng như thấp hơn so với sản lượng ước lượng cho niên vụ 2020/21 ở mức 35.19 triệu tấn.

Nguyên nhân chính cho sản lượng giảm trong niên vụ tới là do dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ của Canada chỉ ở mức 9.41 triệu hecta, giảm từ mức 9.93 triệu hecta trong dự báo tháng 04 và thấp hơn so với mức 10.19 triệu hecta trong niên vụ hiện tại.

Trong khi đó, xuất khẩu lúa mỳ của Canada được dự báo sẽ tăng mạnh, dự kiến đạt 26.75 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, dẫn tới tồn kho cuối vụ có thể chỉ ở mức 4.75 triệu tấn, giảm so với dự báo hồi tháng 04 ở mức 5.31 triệu tấn.

Sang niên vụ 2021/22, sản lượng và tồn kho giảm khiến dự báo xuất khẩu lúa mỳ của nước này chỉ còn 22 triệu tấn, giảm so với mức 24.2 triệu tấn trong dự báo hồi tháng 04.

#nongsan #luamy #sanluong #xuatkhau #tonkho #canada #aafc

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast