#bage

Theo báo cáo từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), Argentina đã bắt đầu tiến hành quá trình gieo trồng ngô niên vụ 2021/22 và đã hoàn thành được 2.3% trên tổng diện tích 7.1 triệu hecta dự kiến gieo trồng. Mức diện tích này cao hơn 0.5 triệu hecta so với niên vụ trước.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina tiếp tục được cải thiện với 49% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 3 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #gieotrong #dientich #argentina #ngo #luamy #bage

Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Argentina sẽ đạt 44 triệu tấn, tăng 2.1% so với mức sản lượng 43.1 triệu tấn trong niên vụ 2020/21. Dù vậy, BAGE lại hạ dự báo diện tích gieo trồng đậu tương xuống còn 16.5 triệu hecta, giảm 2.4% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, sản lượng ngô 2021/22 của nước này được dự báo ở mức 55 triệu tấn, tăng 8.9% so với niên vụ trước với diện tích gieo trồng cũng tăng 7.6% lên 7.1 triệu hecta.

Sản lượng lúa mỳ niên vụ tới của Argentina được BAGE dự báo ở mức 19.2 triệu tấn, tăng mạnh 13% so với niên vụ trước.

#nongsan #sanluong #dientich #ngo #dautuong #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), chất lượng lúa mỳ Argentina trong tuần 08/09 bất ngờ phục hồi với tỷ lệ chất lượng tốt/tuyệt vời đạt 46%, tăng mạnh 15 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #chatluongmuavu #luamy #bage #argentina

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), chất lượng của lúa mỳ Argentina tiếp tục suy giảm trong tuần 01/09 với 31% lúa mỳ đạt chất lượng tốt, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #chatluongmuavu #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), quá trình thu hoạch ngô của Argentina đã hoàn thành toàn bộ diện tích gieo trồng dự kiến với năng suất trung bình đạt 78.6 tấn/hecta và sản lượng đạt 50.5 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn so với niên vụ trước.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ của Argentina tiếp tục giảm mạnh khi chỉ còn 32% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm tới 5 điểm phần trăm so với niên vụ trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Theo Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đã đi đến giai đoạn cuối khi nông dân nước này đã hoàn thành được 98.1% diện tích gieo trồng. Năng suất ngô đến thời điểm hiện tại đạt 78.7 tấn/hecta và BAGE duy trì mức dự báo sản lượng 50.5 triệu tấn ngô cho niên vụ 2020/21.

Tuy nhiên, chất lượng ngô của Argentina lại giảm nhẹ khi chỉ còn 26% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21 cũng giảm mạnh xuống còn 37% đạt tốt/tuyệt vời, giảm mạnh tới 9 điểm phần trăm cho với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Theo Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), quá trình gieo trồng lúa mỳ của Argentina đã tăng thêm 0.3 điểm phần trăm trong tuần 11/08, hoàn thành toàn bộ 6.5 triệu hecta dự kiến gieo trồng lúa mỳ của nước này.

Chất lượng lúa mỳ Argentina suy giảm trong tuần 11/08, chỉ còn 46% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đã đạt 94.7% diện tích gieo trồng, tăng 5.5 điểm phần trăm so với tuần trước. BAGE duy trì mức dự báo sản lượng ngô ở mức 48 triệu tấn cho niên vụ 2020/21 với mức năng suất 78.5 tấn/hecta. Chất lượng ngô đã có sự cải thiện khi tỷ lệ ngô có chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 1 điểm phần trăm lên 27%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #bage #argentina

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tính đến ngày 04/08 tiến độ gieo trồng lúa mỳ tại Argentina sắp kết thúc với 99.7% trong 6.5 triệu hecta gieo trồng dự kiến đã hoàn thành, tăng 0.7 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, hoạt động thu hoạch ngô cũng tiếp tục diễn ra thuận lợi khi nông dân nước này đã thu hoạch được 89.2% diện tích gieo trồng, tăng 7.8 điểm phần trăm so với tuần trước. BAGE duy trì dự báo sản lượng ở mức 48 triệu tấn và năng suất đạt 78.8 tấn/hecta.

Tuy nhiên, chất lượng mùa vụ của Argentina tiếp tục suy giảm khi chỉ có 48% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 7 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng ngô cũng sụt giảm khi chỉ có 26% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #brazil #bage #thuhoach #gieotrong

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng lúa mỳ của Argentina đã gần hoàn thành với 99% diện tích dự kiến, tăng 1.1 điểm phần trăm so với tuần trước. Tuy nhiên, chất lượng lúa mỳ lại giảm 2 điểm phần trăm, xuống còn 55% tốt/tuyệt vời.

Tiến độ thu hoạch ngô của Argentina hiện đạt 81.4% diện tích gieo trồng, tăng 9.2 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng ngô 2020/21 cũng giảm 2 điểm phần trăm xuống chỉ còn 28% chất lượng tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #bage #argentina

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng lúa mỳ của Argentina hiện đã đạt 97.9% trên tổng diện tích gieo trồng dự kiến 6.5 triệu hecta, tăng 1.7 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng lúa mỳ của Argentina giảm khi chỉ có 57% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, so với mức 59% trong tuần trước.

Tiến độ thu hoạch ngô tính đến ngày 21/07 đạt 72.2%, tăng 9.8 điểm phần trăm so với tuần trước. BAGE duy trì mức dự báo 48 triệu tấn cho sản lượng ngô của Argentina. Tuy nhiên, chất lượng ngô lại giảm mạnh khi chỉ có 30% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 6 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #thuhoach #gieotrong #luamy #ngo #argentina #bage

Theo báo cáo của Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng lúa mỳ của Argentina đã đạt 96.2% diện tích dự kiến, tăng 4.9 điểm phần trăm so với tuần trước. Bất chấp điều kiện thiếu mưa và băng giá xảy ra trong tuần trước, chất lượng lúa mỳ Argentina vẫn tăng khi có 59% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Tiến độ thu hoạch ngô tại Argentina đang dược đẩy nhanh với 62.4% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch trong tuần 14/07 vừa rồi, tăng 6.4 điểm phần trăm. Chất lượng ngô ổn định ở mức 36% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo của Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina tính đến hết ngày 07/07 đã đạt 91.3% tổng diện tích 6.5 triệu hecta dự kiến gieo trồng của nước này, tăng 7,2 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng lúa mỳ phục hồi nhẹ khi có 57% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Tiến độ thu hoạch ngô niên vụ 2020/21 của Argentina hiện đạt 56% diện tích gieo trồng, tăng 3.4 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Chất lượng ngô tiếp tục suy giảm khi chỉ còn 36% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Bộ Nông nghiệp Argentina hôm thứ 6 vừa rồi công bố báo cáo ước lượng sản lượng ngô của nước này trong niên vụ 2020/21 sẽ đạt mức kỷ lục 59 triệu tấn.

Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) trước đó dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Argentina ở mức 48 triệu tấn nhưng cũng lưu ý rằng năng suất cây trồng cao hơn dự kiến.

#nongsan #sanluong #ngo #argentina #bage

Theo Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng lúa mỳ niên vụ 2021/22 tại nước này trong tuần 30/06 đã đạt 84.1%, tăng 13.2 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Tiến độ gieo trồng lúa mỳ năm nay diễn ra rất nhanh so với mọi năm. Chất lượng lúa mỳ cũng tăng nhẹ với 56% đạt chất lượng tốt, tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Với việc quá trình thu hoạch đậu tương đã hoàn thành, nhân lực của Argentina được tập trung vào việc thu hoạch ngô, giúp cho tiến độ thu hoạch ngô tăng thêm 4 điểm phần trăm trong tuần 30/06 lên 51.6% diện tích đã gieo trồng. Tuy nhiên, chất lượng ngô giảm nhẹ khi tỷ lệ tốt/tuyệt vời chỉ còn 38%, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) dự báo xuất khẩu đậu tương của Argentina trong niên vụ 2020/21 sẽ đạt 4.4 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 6.6 triệu tấn trong niên vụ trước, chủ yếu do sản lượng đậu tương sụt giảm trong niên vụ 2020/21.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Argentina sẽ xuất khẩu được 6.35 triệu tấn trogn niên vụ 2020/21.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #argentina #bage

Theo báo cáo của Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), nông dân Argentina đã thu hoạch được 47.6% diện tích gieo trồng ngô, tăng 5.3 điểm phần trăm so với tuần trước đó. BAGE duy trì mức dự báo sản lượng ngô của Argentina ở mức 48 triệu tấn. Chất lượng ngô của Argentina phục hồi nhẹ với 39% đạt chất lượng tốt, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

Nông dân Argentina đã hoàn thành thu hoạch đậu tương của nước này trong tuần vừa rồi, với tổng sản lượng đậu tương đạt 43.5 triệu tấn.

Quá trình gieo trồng lúa mỳ của Argentina tiếp tục tăng nhanh khi hoàn thành thêm 13.5% diện tích gieo trồng dự kiến trong tuần vừa rồi, đưa tổng diện tích lúa mỳ đã gieo trồng lên 70.9%. Chất lượng lúa mỳ Argentina hiện đạt 55% tốt/tuyệt vời, giảm 4 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #sanluong #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo của Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tính đến ngày 16/06, Argentina đã thu hoạch được 99.4% diện tích gieo trồng đậu tương trên toàn quốc, tăng 0.6 điểm phần trăm so với tuần trước. Như vậy cả nước chỉ còn khoảng 95 nghìn hecta cần thu hoạch trước khi hoàn thành niên vụ, với 52% diện tích chưa thu hoạch tập trung ở bang Buenos Aires và La Pampa.

Sản lượng tích lũy đến nay đã đạt 43.3 triệu tấn, tương đương với mức năng suất toàn quốc đạt 26.6 triệu tấn, mức năng suất thấp nhất kể từ niên vụ 2017/28.

Chất lượng đậu tương trong tuần vừa rồi có những cải thiện khi 8% đậu tương đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, quá trình thu hoạch ngô của Argentina đã đạt 42.3% diện tích gieo trồng, tăng mạnh 4.5 điểm phần trăm so với tuần trước.

Tuy vậy, chất lượng ngô lại sụt giảm khi chỉ còn 38% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 3 điểm phần trăm so với tuần trước.

Tiến độ gieo trồng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina đạt 57.4% của 6.5 triệu hecta gieo trồng dự kiến, chậm hơn 0.7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #thuhoach #bage #argentina #ngo #dautuong

Theo Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), nông dân Argentina đã hoàn thành gieo trồng được 36.5% tổng diện tích 6.5 triệu hecta dự kiến sẽ gieo trồng lúa mỳ trong niên vụ 2021/22 của nước này, tăng tới 19.4 điểm phần trăm trong tuần 09/06 vừa qua.

#nongsan #tiendomuavu #luamy #argentina #bage

Theo Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ thu hoạch đậu tương của Argentina hiện đã hoàn thành 98.9% diện tích gieo trồng. Sản lượng đậu tương thu hoạch được là 43.1 triệu tấn, tương đương với mức năng suất 26.6 tấn/hecta và dự báo mức sản lượng toàn vụ được duy trì ở mức 43.5 triệu tấn.

Tuy nhiên, chất lượng đậu tương của Argentina tiếp tục sụt giảm khi chỉ có 6% đậu tương đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 3 điểm phần trăm so với tuần trước và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 40%.

Trong khi đó, tiến độ thu hoạch ngô của Argentina hiện đã đạt 37.8% tăng 3.7 điểm phần trăm so với tuần trước. Năng suất tại nhiều nơi, đặc biệt là tại Cordoba vượt xa kỳ vọng ban đầu, dẫn tới việc BAGE nâng dự báo sản lượng ngô của Argentina thêm 2 triệu tấn lên 48 triệu tấn.

Dù vậy, chất lượng ngô của Argentina cũng sụt giảm mạnh trong tuần qua. Hiện chỉ có 41% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm tới 8 điểm phần trăm so với tuần trước dù vẫn cao hơn mức 34% cùng kỳ niên vụ trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #sanluong #dautuong #argentina #bage

Theo Sở Giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), nông dân Argentina hiện đã thu hoạch được 42.4 triệu tấn đậu tương, đưa năng suất đậu tương của Argentina hiện đạt 26.9 tấn/hecta. BAGE giữ nguyên dự báo sản lượng đậu tương của Argentina niên vụ 2020/21 ở mức 43.5 triệu tấn.

BAGE nhận định năng suất ngô của Argentina cho đến nay đang tốt hơn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, BAGE giữ nguyên dự báo sản lượng ngô của Brazil ở mức 46 triệu tấn trong niên vụ 2020/21.

#nongsan #sanluong #ngo #dautuong #dubao #bage #argentina

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast