#brazil

Theo số liệu từ hãng tư vấn AgRural, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè của Brazil trong niên vụ 2021/22 hiện đã đạt 22%, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng này vẫn chậm hơi đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 23%.

#nongsan #tiendomuavu #agrural #ngo #brazil

Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 18/09 chỉ đạt 950,878 tấn, giảm mạnh 14% so với tuần trước. Xuất khẩu đậu tương trong cả tháng 09 được ANEC kỳ vọng sẽ đạt hơn 5 triệu tấn, giảm 0.7 triệu tấn so với tháng 08.

Trong khi đó, xuất khẩu ngô trong tuần 18/09 được báo cáo đạt 668,000 tấn trong khi xuất khẩu cả tháng được kỳ vọng đạt 2.78 triệu tấn, giảm mạnh so với tháng 08.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #ngo #brazil #anec

Theo khảo sát của hãng tư vấn Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến ngày 18/09 đã đạt 21.8% trên tổng diện tích 4.385 triệu hecta dự kiến gieo trồng.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil tính đến 18/09 đã hoàn thành 98.8% diện tích gieo trồng, tăng 1.8 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #conab #brazil

Theo Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của nước này trong tuần 11/09 đã đạt 1.11 triệu tấn, với xuất khẩu trong cả tháng 09 được cơ quan này dự báo sẽ đạt 4.83 triệu tấn.

Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil được báo cáo ở mức 597,000 tấn trong cùng kỳ, với xuất khẩu cả tháng được kỳ vọng ở mức 2.92 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #ngo #brazil #anec

Theo khảo sát của hãng tin Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè trong niên vụ 2021/22  của Brazil đã đạt 16.7% trên diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta. Tiến độ gieo trồng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 18.1% trên diện tích gieo trồng 4.353 triệu hecta.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) công bố kết quả khảo sát nông nghiệp mới nhất, dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của nước này sẽ đạt 135.912 triệu tấn, tăng 8.9% so với niên vụ trước ở mức 124.844 triệu tấn.

Diện tích gieo trồng đậu tương được Conab ước lượng đạt 38.532 triệu hecta trong niên vụ 2020/21, tăng 4.3% so với niên vụ trước. Năng suất đậu tương đạt mức 3.527 tấn/hecta, tăng 4.4% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, tổng sản lượng ngô đạt 85.749 triệu tấn, với sản lượng vụ 1 đạt 24.744 triệu tấn với diện tích gieo trồng đạt 4,347 triệu hecta và ngô vụ 2 đạt 59.471 triệu tấn trên diện tích 14.935 triệu hecta.

Theo báo cáo của Conab, tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil tính đến 04/09 đã đạt 93.7% diện tích gieo trồng, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 90.3%.

#nongsan #sanluong #dientich #ngo #dautuong #brazil #conab

Theo báo cáo của Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 04/09 đã đạt 1.19 triệu tấn. Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong cả tháng 09 được ANEC dự báo ở mức 4.44 triệu tấn.

Xuất khẩu ngô trong cùng kỳ được ANEC báo cáo ở mức 602,000 tấn với xuất khẩu trong cả tháng 09 được dự báo sẽ đạt 2.67 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #anec #brazil

Theo hãng tin SAFRAS & Mercado, tổng diện tích gieo trồng ngô của Brazil trong niên vụ 2021/22 có thể đạt 21.169 triệu hecta, tăng nhẹ 0.3% so với mức 21.108 triệu hecta đã gieo trồng trong niên vụ 2020/21.

Sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ tới được dự báo ở mức 122.553 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo 122.671 triệu tấn trong báo cáo tháng trước nhưng vẫn phục hồi mạnh so với niên vụ hiện tại.

Năng suất ngô của Brazil dự kiến đạt 5.789 tấn/hecta, tăng mạnh so với mức 4.282 tấn/hecta trong niên vụ 2020/21.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #ngo #brazil #safrasmercado

Hãng tư vấn AgRural hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Brazil xuống còn 81.9 triệu tấn, thấp hơn 20 triệu tấn so với niên vụ trước do điều kiện thời tiết bất lợi. Trước đó, hãng tư vấn này dự báo sản lượng ngô của Brazil đạt 82.2 triệu tấn.

AgRural cũng cho biết, tiến độ gieo trông ngô vụ 1 của niên vụ 2021/22 tại khu vực Central South của Brazil tính đến ngày 02/09 đã đạt 10% , tăng 5 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng thấp hơn 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ trước. AgRural ước lượng diện tích ngô vụ 1 của Brazil sẽ ở mức 2.973 triệu hecta, tăng 0.6% so với niên vụ trước.

#nongsan #sanluong #tiendomuavu #brazil #ngo #gieotrong #agrural

Theo khảo sát của hãng tin SAFRAS & Mercado, quá trình gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến này 03/06 đã đạt 11.8% diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta.

Mức gieo trồng này hiện chậm hơn so với niên vụ trước ở mức 13.1% trên tổng diện tích 4.353 triệu hecta nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm ở mức 7.6%.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) dự báo sản lương ngũ cốc của Brazil trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt mức cao kỷ lục 289.6 triệu tấn, nhờ sản lượng ngô và đậu tương cao hơn trong niên vụ sẽ bắt đầu vào tháng sau.

Trong dự báo đầu tiên của mình cho niên vụ mới. CONAB kỳ vọng sản lượng đậu tương của Brazil sẽ tăng 3.9% lên 141.3 triệu tấn trong khi sản lượng ngô sẽ tăng 33.8% lên 116 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #ngo #dautuong #brazil #conab

Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 21/08 đạt 1 triệu tấn. ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 08 đạt từ 6 triệu cho tới 6.5 triệu tấn.

Xuất khẩu khô đậu tương trong tuần đạt 431,176 tấn trong khi xuất khẩu ngô đạt 881,644 tấn.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #brazil #anec #khodautuong #ngo

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của nước này tính đến ngày 21/08 đã đạt 75.5%, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 6.1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #safrinha #conab #brazil

Theo số liệu hải quan Brazil, xuất khẩu đậu tương của nước này trong tuần thứ 3 của tháng 08 đạt 1.4 triệu tấn, đưa xuất khẩu từ đầu tháng đến nay đạt gần 5 triệu tấn.

Xuất khẩu ngô trong tuần đạt hơn 800,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu tháng đạt gần 3 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #haiquan #brazil

Theo hãng tư vấn AgRural, Brazil đã bắt đầu quá trình gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 với 4.1% diện tích dự kiến đã được gieo trồng tại khu vực Centre South của nước này.

Trong khi đó, tiến độ thu hoạch ngô safrinha niên vụ 2020/21 tại khu vực này tính đến ngày 19/08 đã đạt 79% diện tích gieo trồng, tăng 9 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #ngo #safrinha #brazil #agrural

Theo Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), vụ mùa ngô safrinha của bang Mato Grosso tính đến 20/08 đã gần hoàn thành với 99.69% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch, tăng 0.8 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #safrinha #imea #matogrosso #brazil

Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) dự báo sản lượng ethanol niên vụ 2021/22 của Brazil sẽ đạt 29.22 triệu mét khối, giảm mạnh 10.6% so với niên vụ trước do thời tiết bất lợi tại nước này.

Trong đó, sản lượng ethanol sản xuất từ mía đường giảm 13% xuống còn 25.86 triệu mét khối trong khi sản lượng ethanil sản xuất từ ngô tăng 11% lên 3.36 triệu mét khối.

#nangluong #nongsan #sanluong #ethanol #miaduong #ngo #brazil #conab

Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 14/08 đạt 1.257 triệu tấn. ANEC kỳ vọng xuất khẩu đậu tương của nước này trong tháng 08 sẽ đạt trong khoảng từ 6.25 tới 6.5 triệu tấn.

Xuất khẩu ngô của Brazil trong tuần được ANEC báo cáo ở mức 969,227 tấn, với xuất khẩu cả tháng 08 được kỳ vọng sẽ nằm trong khoảng từ 4 triệu tới 4.5 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #ngo #brazil #anec

Theo số liệu hải quan, Brazil đã xuất khẩu được 2.2 triệu tấn đậu tương trong tuần thứ 2 của tháng 08 khi tốc độ xuất khẩu tăng, giúp xuất khẩu từ đầu tháng đến nay đạt 3.6 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), Brazil kỳ vọng sẽ xuất khẩu được từ 6.1 đến 6.5 triệu tấn đậu tương trong tháng 08. Trong khi đó, dữ liệu hàng hải của hãng tàu Cargonave cho thấy Brazil có kế hoạch xuất cảng 5.8 triệu tấn đậu tương.

Quá trình thu hoạch ngô vụ 2 đang được đẩy mạnh giúp xuất khẩu ngô của Brazil cũng tăng tốc, với 1.4 triệu tấn ngô đã được xuất khẩu trong tuần vừa rồi, gấp đôi tuần trước đó. Xuất khẩu ngô lũy kế trong tháng 08 hiện đạt 2.1 triệu tấn

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #brazil #anec #haiquan

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast