#canada

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 12/09 của nước này đạt 218,500 tấn, tăng 52.8% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.754 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng mạnh lên 15,400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 19,600 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #aafc

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Canada, sản lượng lúa mỳ các loại của nước này trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 21.714 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 35.183 triệu tấn trong niên vụ trước và thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 21.9 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #luamy #canada #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 05/09 của nước này đạt 143,000 tấn, giảm 65% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.53 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng hơn gấp đôi lên 1,300 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 4,200 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #luamach #aafc

Theo số liệu từ cơ quan Thống kê Canada, tồn kho lúa mỳ của nước này tính đến ngày 31/07 đạt mức 5.705 triệu tấn, cao hơn 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 5.499 triệu tấn.

#nongsan #tonkho #luamy #canada #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 29/08 của nước này đạt 413,000 tấn, tăng 120% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.4 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ nhỉnh hơn so với tuần trước ở mức 600 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 2,900 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #aafc

Theo báo cáo mới công bố hôm 30/08 của Cơ quan Thống kê Canada, sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2021 được dự báo ở mức 22.9 triệu tấn, giảm 34.8% so với niên vụ trước do năng suất và diện tích gieo trồng giảm.

Theo dự báo mới, diện tích gieo trồng lúa mỳ của Canada chỉ đạt 22.7 triệu tấn, giảm 8.5% so với năm ngoái trong khi sản lượng cũng giảm 28.7% xuống còn 37.2 giạ/mẫu.

Sản lượng đậu tương của Canada cũng bị dự báo giảm còn 5.8 triệu tấn trong năm nay, giảm 8.4% so với năm 2020 khi diện tích tăng không đủ để bù đắp cho sản lượng sụt giảm. Ngược lại, sản lượng ngô lại tăng nhẹ 0.8% lên mức 13.7 triệu tấn, chủ yếu do năng suất tăng.

#nongsan #sanluong #luamy #ngo #dautuong #canada #nangsuat #dientich #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 22/08 của nước này đạt 187,300 tấn, giảm hơn 50%% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 979,500 tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ đã giảm trở lại xuống còn 400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 2,300 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #aafc #luamach

Cơ quan thống kê Canada dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 22.6 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 35.2 triệu tấn trong niên vụ trước và thấp hơn so với dự báo của USDA ở mức 24 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #luamy #canada #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 15/08 của nước này đạt 376,200 tấn, giảm 9.6% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 792,000 tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong tuần thứ 2 của niên vụ đã nhỉnh hơn đôi chút ở mức 1,200 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 1,900 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #AAFC

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 08/08 của nước này đạt 416,000 tấn, đây là tuần xuất khẩu đầu tiên của niên vụ 2021/22. Mức xuất khẩu tuần này gần tương đương với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 423,900 tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong tuần chỉ đạt 800 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 71,400 tấn cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 31/07 của nước này đạt 258,100 tấn, giảm nhẹ so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 19.63 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 18,06 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch chỉ đạt 3,300 tấn trong tuần 31/07, giảm mạnh so với tuần trước. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.713 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #luamach

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 25/07 của nước này đạt 279,000 tấn, tăng nhẹ so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 19.37 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 17.578 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch đạt 14,400 tấn trong tuần 25/07, tăng mạnh so với tuần trước. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.71 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #canada #luamy #luamach

Theo báo cáo tháng 07 của Ủy ban Ngũ cốc Thế giới (IGC), tổ chức này cắt giảm dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới niên vụ 2021/22 xuống chỉ còn 788 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với dự báo trước đó.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ Mỹ được dự báo ở mức 47.5 triệu tấn, giảm 5.11 triệu tấn so với dự báo trước đó. Sản lượng lúa mỳ Canada cũng bị hạ xuống còn 28.5 triệu tấn từ mức 32.3 triệu tấn trước đó.

Ngược lại, IGC lại nâng dự báo sản lượng lúa mỳ của liên minh châu Âu lên 137.7 triệu tấn, tăng 1.7 triệu tấn so với báo cáo tháng 06.

Ngoài ra, IGC cũng nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu trong niên vụ tới lên 1.202 tỷ tấn, tăng nhẹ 1 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #luamy #ngo #igc #my #canada #eu

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 18/07 của nước này đạt 262,900 tấn, giảm 57.5% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 19.091triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 17.304 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch giảm trở lại xuống chỉ còn 1,000 tấn trong tuần 18/07. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.695 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada

Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Canada trong báo cáo mới nhất dự báo sản lượng lúa mỳ 2021/22 của nước này ở mức 32 triệu tấn, thấp hơn so với mức 35.183 triệu tấn trong niên vụ trước do diện tích gieo trồng giảm cùng với những tác động tiêu cực của thời tiết.

Văn phòng USDA Canada dự báo dựa trên diện tích gieo trồng lúa mỳ do cơ quan Thống kê Canada công bố ở mức 9.49 triệu hecta.

Xuất khẩu lúa mỳ của Canada được dự báo ở mức 22.5 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn so với số liệu dự báo chính thức của USDA. Báo cáo này cũng cho biết nhu cầu của Trung Quốc đối với lúa mỳ Canada tăng gấp đôi so với trung bình 3 năm qua và nhu cầu này được kỳ vọng sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.

#nongsan #sanluong #xuatkhau #luamy #canada #usda

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 11/07 của nước này đạt 166,900 tấn, giảm 60.1% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 18.828 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 16.739 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch tăng gấp 4 lần so với tuần trước lên 4,300 tấn. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.694 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 04/07 của nước này đạt  418,500 tấn, tăng 4.9% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 18.661 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 16.278 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch giảm trở lại, chỉ đạt 1,000 tấn so với mức 18,500 tấn trong tuần trước. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.690 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 27/06 của nước này đạt 398,900 tấn, giảm 7.7% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 18.243 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 15.666 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong cùng kỳ đạt 18,500 tấn, phục hồi trở lại sau khi suy yếu trong tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.689 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada

Cục Thống kê Canada điều chỉnh tăng dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ các loại của nước này lên 23.36 triệu mẫu so với mức 23.26 triệu nẫu trong dự báo hồi tháng 04. Tuy nhiên, mức diện tích này vẫn thấp hơn 6.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #dientich #luamy #canada #statcan

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 20/06 của nước này đạt 432,200 tấn, tăng 69.4% so với tuần trước đó. Xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đạt 17.844 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 15.317 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong cùng kỳ đạt 1,100 tấn, giảm mạnh so với tuần trước đó ở mức 86,400 tấn. Xuất khẩu lũy kế đạt 3.671 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast