#chatluongmuavu

Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ mùa vụ ngô của Mỹ tiếp tục tiến triển nhanh khi nước này đã thu hoạch được 10% diện tích gieo trồng ngô, nhanh hơn 1 điểm phần trăm so với trung bình hằng năm. Chất lượng ngô cũng đã có sự cải thiện khi có 59% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Mùa vụ đậu tương nước này cũng đã bước vào giai đoạn thu hoạch với 6% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch.

Quá trình gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ mới cũng tiếp tục tiến triển với 21% diện tích dự kiến đã được gieo trồng và 3% đã nảy mầm.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #thuhoach #gieotrong #usda #cropprogress

Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tính đến ngày 13/09 đã có 63% ngô của nước này phát triển đến giai đoạn chín sáp, tăng 22 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng ngô Pháp ổn định trở lại với tỷ lệ tốt/tuyệt vời giữ ở mức 89%, không thay đổi so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #phap #franceagrimer

Theo báo cáo từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), Argentina đã bắt đầu tiến hành quá trình gieo trồng ngô niên vụ 2021/22 và đã hoàn thành được 2.3% trên tổng diện tích 7.1 triệu hecta dự kiến gieo trồng. Mức diện tích này cao hơn 0.5 triệu hecta so với niên vụ trước.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina tiếp tục được cải thiện với 49% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 3 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #gieotrong #dientich #argentina #ngo #luamy #bage

Theo báo cáo Chất lượng và tiến độ mùa vụ cho tuần 12/09 do Bộ Nông nghiệp Mỹ phát hành, mùa vụ ngô của nước này đã bước vào giai đoạn thu hoạch với 4% diện tích ngô đã hoàn thành giai đoạn này. Chất lượng của vụ ngô tiếp tục suy giảm khi chỉ còn 58% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Vụ mùa đậu tương tiếp tục phát triển sang giai đoạn rụng là với 38% diện tích đậu tương phát triển đến giai đoạn này. Chất lượng đậu tương Mỹ ổn định ở mức 57% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Nông dân Mỹ đã hoàn thành thu hoạch lúa mỳ vụ xuân và đã bắt đầu gieo trồng lúa mỳ vụ đông của niên vụ mới. Hiện đã có 12% diện tích dự kiến đã được gieo trồng.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #ngo #dautuong #luamy

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, vụ ngô của Pháp tiếp tục tiến triển với 41% ngô đã đạt đến giai đoạn chín sáp, tăng mạnh so với mức 19% trong tuần trước.

Dù vậy, chất lượng ngô của Pháp lại bất ngờ sụt giảm khi chỉ còn 89% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 06/09, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Quá trình thu hoạch lúa mỳ niên vụ 2020/21 của Pháp đã hoàn thành.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #phap #ngo #franceagrimer

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), chất lượng lúa mỳ Argentina trong tuần 08/09 bất ngờ phục hồi với tỷ lệ chất lượng tốt/tuyệt vời đạt 46%, tăng mạnh 15 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #chatluongmuavu #luamy #bage #argentina

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho tuần 05/09, chất lượng ngô của Mỹ suy giảm nhẹ khi tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời chỉ còn 59%, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Trong khi đó, chất lượng đậu tương vẫn ổn định với 60% đạt chất lượng tốt, tuyệt vời.

Quá trình phát triển của ngô và đậu tương tăng nhanh với 21% ngô đã đạt đến giai đoạn trưởng thành, tăng mạnh so với 9% trong tuần trước và 18% đậu tương đạt đến giai đoạn rụng lá (so với 9% trong tuần trước).

Quá trình thu hoạch lúa mỳ vụ xuân của Mỹ đã hoàn thành 95% trong khi hoạt động gieo hạt lúa mỳ vụ đông niên vụ mới đã hoàn thành được 5%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #usda

Theo Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, quá trình thu hoạch lúa mỳ mềm của nước này tiếp tục tiến triển, dù chậm, khi đã có 99% diện tích gieo trồng lúa mỳ đã được thu hoạch trong tuần 30/08. Cùng kỳ niên vụ trước, Pháp đã hoàn thành thu hoạch 100% diện tích lúa mỳ mềm của mình.

Về mặt chất lượng, lúa mỳ mềm của Pháp vẫn duy trì chất lượng ổn định, với 74% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ chín sáp của vụ mùa Ngô của Pháp tăng mạnh lên 19% trong tuần 30/08, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 58%. Chất lượng vụ mùa ngô của Pháp cũng ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), chất lượng của lúa mỳ Argentina tiếp tục suy giảm trong tuần 01/09 với 31% lúa mỳ đạt chất lượng tốt, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #chatluongmuavu #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chất lượng của vụ mùa ngô và đậu tương nước này vẫn tiếp tục ổn định. Chất lượng vụ ngô Mỹ duy trì ở mức 60% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 29/08 còn vụ đậu tương cũng ở mức 56% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Về tiến độ mùa vụ, đã có 9% ngô Mỹ đi đến giai đoạn trưởng thành, chậm hơn so với trung bình 5 năm 1 điểm phần trăm. Trong khi đó, đậu tương Mỹ cũng đã có 9% rụng lá, nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm 2 điểm phần trăm.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #cropprogress #usda

Theo Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp trong tuần 23/08 đã đạt 96% diện tích gieo trồng. Chất lượng lúa mỳ mềm Pháp vẫn ổn định ở mức 74% tốt/tuyệt vời.

Mùa vụ ngô của Pháp hiện đã hoàn thành quá trình phun râu và tỷ lệ chín sáp đã đạt 5%, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ giai đoạn này vẫn chậm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 35%. Chất lượng ngô của Pháp cũng ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Theo báo cáo từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), quá trình thu hoạch ngô của Argentina đã hoàn thành toàn bộ diện tích gieo trồng dự kiến với năng suất trung bình đạt 78.6 tấn/hecta và sản lượng đạt 50.5 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn so với niên vụ trước.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ của Argentina tiếp tục giảm mạnh khi chỉ còn 32% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm tới 5 điểm phần trăm so với niên vụ trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, chất lượng của vụ mùa ngô và đậu tương Mỹ trong tuần 22/08 suy yếu về chất lượng. Tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần vừa rồi giảm 2 điểm phần trăm xuống chỉ còn 60% trong khi tỷ lệ đậu tương đạt chất lượng tốt/tuyệt vời chỉ còn ở mức 56%, giảm 1 điểm phần trăm.

Vụ ngô Mỹ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành với 4% ngô đã bước sang giai đoạn này. Trong khi đó, vụ mùa đậu tương Mỹ tiếp tục tiến triển tốt với 3% diện tích gieo trồng đã rụng lá.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #cropprogress #usda

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 16/08 đã đạt 91%, tăng 19 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng của lúa mỳ Pháp vẫn ổn định ở mức 74% tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của vụ ngô Pháp đã đạt 99%, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước. Vụ mùa ngô đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn chín sáp với 1% ngô bước sang giai đoạn này. Chất lượng ngô cũng tiếp tục ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsuat #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Theo Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đã đi đến giai đoạn cuối khi nông dân nước này đã hoàn thành được 98.1% diện tích gieo trồng. Năng suất ngô đến thời điểm hiện tại đạt 78.7 tấn/hecta và BAGE duy trì mức dự báo sản lượng 50.5 triệu tấn ngô cho niên vụ 2020/21.

Tuy nhiên, chất lượng ngô của Argentina lại giảm nhẹ khi chỉ còn 26% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21 cũng giảm mạnh xuống còn 37% đạt tốt/tuyệt vời, giảm mạnh tới 9 điểm phần trăm cho với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #argentina #bage

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, chất lượng đậu Mỹ suy thoái khi tỷ lệ đậu tương đạt chất lượng tốt/tuyệt vời giảm mạnh 3 điểm phần trăm xuống còn 57%.

Chất lượng ngô cũng giảm trở lại khi chỉ còn 62% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước trong khi chất lượng lúa mỳ vụ xuân ổn định ở mức 11% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautong #luamy #usda #cropprogress

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 09/08 đạt 72% diện tích gieo trồng, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn so với năm ngoái, khi quá trình thu hoạch đã hoàn thành vào thời điểm này. Chất lượng lúa mỳ Pháp ổn định ở mức 74% tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của ngô Pháp hiện đạt 97%, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 2 điểm phần trăm. Tỷ lệ ngô Pháp đạt chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 1 điểm phần trăm lên 91%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Theo Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), quá trình gieo trồng lúa mỳ của Argentina đã tăng thêm 0.3 điểm phần trăm trong tuần 11/08, hoàn thành toàn bộ 6.5 triệu hecta dự kiến gieo trồng lúa mỳ của nước này.

Chất lượng lúa mỳ Argentina suy giảm trong tuần 11/08, chỉ còn 46% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đã đạt 94.7% diện tích gieo trồng, tăng 5.5 điểm phần trăm so với tuần trước. BAGE duy trì mức dự báo sản lượng ngô ở mức 48 triệu tấn cho niên vụ 2020/21 với mức năng suất 78.5 tấn/hecta. Chất lượng ngô đã có sự cải thiện khi tỷ lệ ngô có chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 1 điểm phần trăm lên 27%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #bage #argentina

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ mùa vụ của Mỹ tiếp tục tiến triển tốt. Mùa vụ ngô của Mỹ đã phát triển qua giai đoạn hình thành răng ngựa, tuy nhiên, tính đến ngày 08/08, mới chỉ có 8% phát triển đến giai đoạn này, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Chất lượng ngô trong tuần 08/08 đã cải thiện hơn khi có 64% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước. Trong khi đó, chất lượng đậu tương vẫn ổn định ở mức 60% tốt/tuyệt vời.

Đối với lúa mỳ, quá trình thu hoạch hiện đạt 38% diện tích gieo trồng, chất lượng cũng được cải thiện hơn với 11% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #usda #cropprogress

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 02/08 đạt 66% diện tích gieo trồng, tăng mạnh so với mức 47% trong tuần trước nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 97%. Chất lượng lúa mỳ Pháp giảm xuống chỉ còn 74% tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của ngô Pháp hiện đạt 91%, tăng 25 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng ngô Pháp ổn định ở mức 90% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #luamy #ngo #phap #franceagrimer

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast