#dientich

Theo báo cáo từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), Argentina đã bắt đầu tiến hành quá trình gieo trồng ngô niên vụ 2021/22 và đã hoàn thành được 2.3% trên tổng diện tích 7.1 triệu hecta dự kiến gieo trồng. Mức diện tích này cao hơn 0.5 triệu hecta so với niên vụ trước.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina tiếp tục được cải thiện với 49% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 3 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #gieotrong #dientich #argentina #ngo #luamy #bage

Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Argentina sẽ đạt 44 triệu tấn, tăng 2.1% so với mức sản lượng 43.1 triệu tấn trong niên vụ 2020/21. Dù vậy, BAGE lại hạ dự báo diện tích gieo trồng đậu tương xuống còn 16.5 triệu hecta, giảm 2.4% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, sản lượng ngô 2021/22 của nước này được dự báo ở mức 55 triệu tấn, tăng 8.9% so với niên vụ trước với diện tích gieo trồng cũng tăng 7.6% lên 7.1 triệu hecta.

Sản lượng lúa mỳ niên vụ tới của Argentina được BAGE dự báo ở mức 19.2 triệu tấn, tăng mạnh 13% so với niên vụ trước.

#nongsan #sanluong #dientich #ngo #dautuong #luamy #argentina #bage

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Pháp, sản lượng lúa mỳ mềm của nước này trong năm 2021 sẽ dạt 36.06 triệu tấn, tăng 23.6% so với năm 2020 ở mức 29.176 triệu tấn. Sự tăng trưởng này nhờ mức tăng trong sản diện tích gieo trồng lẫn năng suất.

DIện tích gieo trồng lúa mỳ mềm của Pháp trong năm 2021 dự kiến đạt 4.942 triệu hecta, tăng so với mức 4.262 triệu hecta trong năm ngoái. Trong khi đó, năng suất của lúa mỳ tăng từ 6.85 tấn/hecta lên 7.3 tấn/hecta.

Sản lượng ngô của Pháp trong năm 2021 được dự báo sẽ đạt 13.316 triệu tấn, giảm nhẹ so với sản lượng năm ngoái ở mức 13.579 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #ngo #phap

Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) công bố kết quả khảo sát nông nghiệp mới nhất, dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của nước này sẽ đạt 135.912 triệu tấn, tăng 8.9% so với niên vụ trước ở mức 124.844 triệu tấn.

Diện tích gieo trồng đậu tương được Conab ước lượng đạt 38.532 triệu hecta trong niên vụ 2020/21, tăng 4.3% so với niên vụ trước. Năng suất đậu tương đạt mức 3.527 tấn/hecta, tăng 4.4% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, tổng sản lượng ngô đạt 85.749 triệu tấn, với sản lượng vụ 1 đạt 24.744 triệu tấn với diện tích gieo trồng đạt 4,347 triệu hecta và ngô vụ 2 đạt 59.471 triệu tấn trên diện tích 14.935 triệu hecta.

Theo báo cáo của Conab, tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil tính đến 04/09 đã đạt 93.7% diện tích gieo trồng, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 90.3%.

#nongsan #sanluong #dientich #ngo #dautuong #brazil #conab

Theo Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 101 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với niên vụ trước đó do nhu cầu khô đậu tương trong thức ăn chăn nuôi.

Sản lượng đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 19 triệu tấn, thấp hơn 0.6 triệu tấn so với niên vụ trước do nông dân nước này chuyển sang trồng ngô. Diện tích trồng đậu tương của Trung Quốc giảm 2.7% so với niên vụ trước xuống còn 9.6 triệu hecta trong niên vụ 2021/22.

Sản lượng ép đậu tương của Trung Quốc được dự báo ở mức 98 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 3 triệu tấn so với niên vụ trước nhưng thấp hơn 3.5 triệu tấn so với dự báo của Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Trung Quốc (CNGOIC).

#nongsan #sanluong #dientich #epdautuong #dautuong #truongquoc #usda #cngoic #nhapkhau

Bộ Nông nghiệp và Kinh tế Tài nguyên Australia (ABARES) nâng dự báo sản lượng lúa mỳ của Australia trong niên vụ 2021/22 lên 32.63 triệu tấn, tăng mạnh 17% so với dự báo trong báo cáo tháng trước.

Tuy nhiên, diện tích gieo trồng lúa mỳ trong niên vụ 2021/22 lại giảm nhẹ từ mức 13.06 triệu hecta xuống chỉ còn 12.96 triệu hecta.

#nongsan #sanluong #dientich #luamy #australia #abares

Theo hãng tin SAFRAS & Mercado, tổng diện tích gieo trồng ngô của Brazil trong niên vụ 2021/22 có thể đạt 21.169 triệu hecta, tăng nhẹ 0.3% so với mức 21.108 triệu hecta đã gieo trồng trong niên vụ 2020/21.

Sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ tới được dự báo ở mức 122.553 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo 122.671 triệu tấn trong báo cáo tháng trước nhưng vẫn phục hồi mạnh so với niên vụ hiện tại.

Năng suất ngô của Brazil dự kiến đạt 5.789 tấn/hecta, tăng mạnh so với mức 4.282 tấn/hecta trong niên vụ 2020/21.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #ngo #brazil #safrasmercado

Cơ quan Thống kê Nông nghiệp quốc gia (NASS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo sẽ khảo sát diện tích gieo trồng và thu hoạch cho các mặt hàng ngô, đậu tương và một số mặt hàng khác sớm hơn 01 tháng so với thông lệ hàng năm. Theo đó, số liệu khảo sát mới sẽ được công bố trong báo cáo WASDE tháng 09.

#nongsan #dientich #ngo #dautuong #gieotrong #thuhoach #nass #usda #my

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Nga, quá trình thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoạt thành trên 31.7 triệu hecta đất nông nghiệp, thu về 87.8 triệu tấn ngũ cốc với năng suất trung bình đạt 2.77 tấn/hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 64.1 triệu tấn trên diện tích 21 triệu hecta, tương đương mức năng suất 3.05 tấn/hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt năng suất 2.47 tấn/hecta, thu về 15.7 triệu tấn.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #nga

Theo báo cáo mới công bố hôm 30/08 của Cơ quan Thống kê Canada, sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2021 được dự báo ở mức 22.9 triệu tấn, giảm 34.8% so với niên vụ trước do năng suất và diện tích gieo trồng giảm.

Theo dự báo mới, diện tích gieo trồng lúa mỳ của Canada chỉ đạt 22.7 triệu tấn, giảm 8.5% so với năm ngoái trong khi sản lượng cũng giảm 28.7% xuống còn 37.2 giạ/mẫu.

Sản lượng đậu tương của Canada cũng bị dự báo giảm còn 5.8 triệu tấn trong năm nay, giảm 8.4% so với năm 2020 khi diện tích tăng không đủ để bù đắp cho sản lượng sụt giảm. Ngược lại, sản lượng ngô lại tăng nhẹ 0.8% lên mức 13.7 triệu tấn, chủ yếu do năng suất tăng.

#nongsan #sanluong #luamy #ngo #dautuong #canada #nangsuat #dientich #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 25/08, nước này đã thu hoạch được 86.4 triệu tấn ngũ cốc, với năng suất trung bình đạt 2.8 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 63.2 triệu tấn, thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 68.4 triệu tấn. Năng suất lúa mỳ đạt 3.09 tấn/hecta, cũng thấp hơn rất nhiều so với năng suất niên vụ trước ở mức 3.56 tấn/hecta.

Lúa mỳ Nga được thu hoạch trên diện tích 20.5 triệu hecta, cao hơn so với mức diện tích đã thu hoạch trong niên vụ trước ở mức 19.2 triệu hecta.

#nongsan #sanluong #nangsuat #dientich #luamy #ngucoc #nga

Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã thu hoạch được 39.5 triệu tấn ngũ cốc trên 56.2% diện tích gieo trồng. Năng suất trung bình đạt 4.41 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 26.68 triệu tấn lúa mỳ, trên 87.8% diện tích gieo trồng, với năng suất đạt 4.60 tấn/hecta.

Sản lượng lượng lúa mạch đạt 9.42 triệu tấn, thu hoạch trên 91.7% diện tích gieo trồng với năng suất 4.16 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #luamach

Sở giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) dự báo sản lượng đậu tương của Argentina trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 49 triệu tấn, tăng 9 triệu tấn so với niên vụ trước ở mức 45 triệu tấn. Sự tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi trong năng suất sau khi hạn hán gây thiệt hại đến vụ mùa trong niên vụ 2020/21.

Tuy nhiên, diện tích gieo trồng đậu tương của Argentina lại giảm 3%, hay 500,000 hecta, xuống còn 16.4 triệu hecta. Trong vòng 7 năm qua, diện tích trồng đậu tương của Argentina đã giảm tới 20%.

Trong khi đó, diện tích trồng ngô lại được kỳ vọng tăng 6% trong niên vụ 2021/22 lên mức 7.83 triệu hecta và sản lượng sẽ tăng 7% lên 55 triệu tấn, cao hơn 1 triệu tấn so với dự báo trước.

Diện tích trồng lúa mỳ của Argetina được BCR dự báo ở mức 6.9 triệu hecta trong niên vụ 2021/22, tăng nhẹ so với mức 6.8 triệu hecta trong dự báo tháng trước. Sản lượng lúa mỳ được kỳ vọng đạt 20.1 triệu tấn, giảm 0.4 triệu tấn so với báo cáo tháng 07 do thiếu nước.

#nongsan #sanluong #dientich #ngo #dautuong #luamy #argentina #bcr

Hãng tư vấn SovEcon nâng dự báo sản lượng ngô Ukraine lên 39.3 triệu tấn, tăng 0.7 triệu tấn so với dự báo tháng 07. Sự điều chỉnh này là do diện tích gieo trồng của Ukraine được cơ quan thống kê nước này ghi nhận cao hơn, ở mức 5.5 triệu hecta.

SovEcon cũng nâng nhẹ dự báo năng suất ngô của Ukraine từ 7.15 tấn/hecta lên 7.18 tấn hecta nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Sản lượng lúa mỳ của Ukraine cũng được SovEcon nâng lên 32.6 triệu tấn, tăng 2.3 triệu tấn so với dự báo trước. Sự điều chỉnh này là do mức năng suất cao kỷ lục của nước này ở mức 4.59 tấn hecta, so với mức 4.4 triệu tấn trong dự báo tháng trước. Khác với nước láng giềng Nga, vụ mùa lúa mỳ của Ukraine không phải chịu tác động của thời tiết xấu.

#nongsan #dientich #nangsuat #sanluong #ngo #luamy #ukraine #nga #sovecon

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), cơ quan này tiếp tục cắt giảm dự báo sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2020/21 xuống chỉ còn 86.5 triệu tấn, giảm 6.7 triệu tấn so với dự báo trước đó và thấp hơn 15.5% so với năm ngoái.

Sự điều chỉnh này chỉ yếu do năng suất ngô vụ 2 của nước này suy yếu dưới tác động của băng giá. Sản lượng ngô safrinha của Brazil hiện chỉ còn được dự báo ở mức 60.3 triệu tấn, thấp hơn 19.6% so với năm ngoái và thấp hơn 6.6 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 07.

Năng suất ngô cả vụ của Brazil được dự báo ở mức 4.05 tấn/hecta, giảm 6.3% so với dự báo tháng trước và giảm tới 25.7% so với năm ngoái.

Dự báo xuất khẩu ngô cũng bị hạ xuống còn 23.5 triệu tấn từ mức 29.5 triệu tấn trong dự báo hồi tháng 07.

Sản lượng đậu tương của Brazil được điều chỉnh tăng nhẹ 67,000 tấn, lên mức ở mức cao kỷ lục 135.9 triệu tấn. Mức sản lượng này cao hơn 8.9% so với năm ngoái khi diện tích gieo trồng tăng 4.3% và năng suất tăng 4.5%.

Xuất khẩu đậu tương của Brazil được CONAB dự báo ở mức 83.49 triệu tấn, giảm hơn 3 triệu tấn so với dự báo trước đó ở mức 86.69 triệu tấn

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #ngo #dautuong #conab #brazil

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 06/08, nông dân nước này đã thu hoạch được 32.2 triệu tấn ngũ cốc trên 46% tổng diện tích gieo trồng, năng suất trung bình đạt 4.35 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 23.4 triệu tấn, thu hoạch trên 72% tổng diện tích gieo trồng với năng suất đạt 4.55 tấn/hecta. Sản lượng lúa mạch đạt 8.05 triệu tấn, thu hoạch trên 79% diện tích gieo trồng, năng suất đạt 4.12 tấn/hecta.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #tiendomuavu #thuhoach #ukraine

Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA) nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của bang này lên mức cao kỷ lục 37.41 triệu tấn, tăng 0.3% so với dự báo trước nhờ diện tích gieo trồng tăng. So với niên vụ trước mức sản lượng này cao hơn 3.6%.

Diện tích gieo trồng của Mato Grosso được dự báo ở mức 10.84 triệu hecta, tăng 3,000 hecta so với dự báo hồi tháng trước.

Đối với ngô, IMEA dự báo sản lượng niên vụ 2021/22 của bang ở mức 31.91 triệu tấn, giảm 0.3% so với dự báo trước do năng suất sụt giảm trong khi diện tích thu hoạch lại không đổi.

#nongsan #sanluong #dientich #matogrosso #imea #ngo #dautuong

Hãng tư vấn SovEcon hạ dự báo sản lượng lúa mỳ Nga niên vụ 2021/22 xuống còn 76.4 triệu tấn từ mức 82.3 triệu tấn trong dự báo trước đó. Lý do cho sự điều chỉnh này là do diện tích lúa mỳ vụ đông do cơ quan thống kê Rosstat báo cáo thấp hơn dự kiến.

Rosstat dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông ở mức 15.6 triệu hecta, so với dự báo của SovEcon ở mức 16.8 triệu hecta. Diện tích lúa mỳ vụ xuân được báo cáo ở mức 13.1 triệu hecta, tương đương với dự báo của SovEcon.

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết khô nóng trong tháng 07 tạo nên những tác động tiêu cực lên năng suất lúa mỳ vụ xuân của nước này. Hơn nữa, năng suất lúa mỳ vụ đông cũng thấp hơn dự kiến ban đầu.

#nongsan #sanluong #luamy #nga #sovecon #dientich #nangsuat #rosstat

Ủy ban châu Âu dự báo sản lượng lúa mỳ của các nước liên minh châu Âu trong niên vụ 2021/22 ở mức 127.7 triệu tấn, tăng 1.5% so với dự báo hồi tháng trước và cao hơn 9% so với sản lượng niên vụ trước.

Diện tích thu hoạch được kỳ vọng ở mức 21.3 triệu hecta và năng suất đạt 6 tấn/hecta. Xuất khẩu lúa mỳ được dự báo ở mức 30 triệu tấn trong khi tiêu thụ nội địa 97.2 triệu tấn.

Sản lượng ngô của EU được dự báo ở mức 72.8 triệu tấn, tăng so với mức 70.6 triệu tấn dự báo tháng trước và cao hơn 12% so với sản lượng niên vụ trước. EU được kỳ vọng sẽ nhập khẩu 14 triệu tấn để đáp ứng cho nhu cầu nội địa 81.4 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #xuatkhau #nhapkhau #ngo #luamy #eu #ec

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Dự báo mùa vụ Nam Phi (CEC), sản lượng ngô của Nam Phi được dự báo ở mức 16.431 triệu tấn, tăng 200,000 tấn so với dự báo hồi tháng trước. Trong đó, toàn bộ mức tăng đến từ sản lượng ngô vàng, được dự báo ở mức 7.494 triệu tấn.

Diện tích gieo trồng ngô của Nam Phi được CEC giữ nguyên ở mức 2.755 triệu hecta, phần sản lượng tăng là do mức năng suất ngô và được nâng từ 6.86 tấn hecta lên 7.05 tấn/hecta.

#nongsan #sanluong #ngo #namphi #cec #dientich

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast