#eia
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 17/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 3.481 triệu thùng xuống còn 413.964 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 3.474 triệu thùng lên mức 221.616 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.554 triệu thùng xuống còn 129.343 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của EIA, tồn kho Khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 10/09 tăng 83 tỷ feet khối, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 76 tỷ feet khối.

#nangluong #tonkho #khitunhien #eia #my

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 10/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 6.422 triệu thùng xuống còn 417.445 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.857 triệu thùng xuống còn 218.142 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.689 triệu thùng xuống còn 131.897 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Sản lượng khoan dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu đá phiến của Mỹ trong tháng 09 được kỳ vọng ở mức 8.069 triệu thùng/ngày, tăng so với dự báo trong báo cáo tháng trước ở mức 8.086 triệu thùng/ngày.

Sản lượng khai thác trong tháng 10 được kỳ vọng sẽ đạt mức 8.135 triệu thùng/ngày, tăng 66,000 thùng/ngày so với tháng 09.

#nangluong #dautho #daudaphien #eia #sanluong

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 03/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 1.528 triệu thùng xuống còn 423.867 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 7.215 triệu thùng xuống còn 219.999 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 3.141 triệu thùng xuống còn 133.586 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ trong tháng 06 đạt 11.3 triệu thùng/ngày. EIA dự báo sản lượng khai thác dầu của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quanh mức này trong năm 2021 trước khi tăng lên trung bình 11.7 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

EIA ước lượng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu trong tháng 08 đạt 98.4 triệu thùng/ngày, tăng 5.7 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn 4 triệu thùng/ngày so với tháng 08/2019.

EIA dự báo tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu trong năm 2021 sẽ đạt trung bình 97.4 triệu thùng/ngày và sẽ tăng 3.6 triệu thùng/ngày lên 101.0 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

#nangluong #sanluong #tieuthu #nhucau #dautho #nhienlieu #eia #steo

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 27/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 7.169 triệu thùng xuống còn 425.395 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 1.290 triệu thùng lên mức 227.214 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.732 triệu thùng xuống còn 136.727 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Nguồn cung dầu khí tháng 08 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ trong tháng 06 đạt 11.307 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức sản lượng 11.231 triệu thùng/ngày trong tháng 05.

#nangluong #sanluong #dautho #my #eia

Theo số liệu từ báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 20/08 tăng thêm 29 tỷ feet khối, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 40 tỷ feet khối.

#nangluong #tonkho #khitunhien #eia #my

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 20/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 2.980 triệu thùng xuống còn 432.564 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 2.241 triệu thùng xuống còn 225.924 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 0.645 triệu thùng lên mức 138.459 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng EIA, tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 13/08 tăng thêm 46 tỷ feet khối, cao hơn so với kỳ vọng của giới phân tích ở mức 32 tỷ feet khối.

#nangluong #tonkho #khitunhien #eia

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 13/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 3.233 triệu thùng xuống còn 435.544 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 0.696 triệu thùng lên mức 228.165 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.697 triệu thùng xuống còn 137.814 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Sản lượng khoan dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu đá phiến của Mỹ trong tháng 08 được kỳ vọng ở mức 8.037 triệu thùng/ngày, tăng so với dự báo trong báo cáo tháng trước ở mức 7.907 triệu thùng/ngày.

Sản lượng khai thác trong tháng 09 được kỳ vọng tăng nhẹ so với tháng 08 lên 8.086 triệu thùng/ngày.

#nangluong #dautho #daphien #sanluong #eia #dpr

Theo báo cáo Tồn kho khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 06/08 tăng 49 tỷ feet khối, tăng cao hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 48 tỷ feet khối.

#nangluong #tonkho #khitunhien #eia

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 06/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 0.448 triệu thùng xuống còn 438.777 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.401 triệu thùng xuống còn 227.469 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 1.767 triệu thùng lên mức 140.511 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn tháng 08 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cơ quan này dự báo sản lượng khai thác của OPEC sẽ đạt trung bình 26.5 triệu thùng/ngày trong năm 2021, tăng so với mức 25.6 triệu thùng/ngày trong năm 2020 và sẽ tiếp tục tăng lên 28.7 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

EIA cho biết, sản lượng khai thác dầu của Mỹ trong tháng 05 đạt 11.2 triệu thùng/ngày. EIA dự báo sản lượng của Mỹ sẽ không biến động nhiều quanh mức này cho đến hết tháng 10 và sẽ tăng từ tháng 11 cho đến năm 2022. EIA dự báo sản lượng khai thác dầu của Mỹ sẽ đạt trung bình 11.1 triệu thùng/ngày trong năm 2021 và tăng lên 11.8 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

#nangluong #dautho #sanluong #opec #my #eia

Theo báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn tháng 08 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu nhiên liệu của thế giới trong tháng 07 đạt 98.8 triệu thùng/ngày, tăng 6 triệu thùng/ngày so với tháng 07/2020 nhưng thấp hơn 3.4 triệu thùng/ngày so với tháng 07/2019.

Trong cả năm 2021, EIA dự báo nhu cầu nhiên liệu toàn cầu trung bình đạt 97.6 triệu thùng/ngày, tăng 5.3 triệu thùng/ngày so với năm 2020. Nhu cầu nhiên liệu trong năm 2021 được dự báo sẽ tăng 3.6 triệu thùng/ngày lên trung bình 101.2 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu xăng của Mỹ được báo cáo đạt trung bình 8.6 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2021, tăng từ mức 8.3 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn so với mức 9.3 triệu thùng/ngày trong quý 2, 2019.

Trong báo cáo tháng 07, EIA dự báo nhu cầu xăng của Mỹ sẽ đạt trung bình 8.8 triệu thùng/ngày trong năm 2021, tăng so với mức 8.0 triệu thùng/ngày và sẽ tiếp tục tăng lên 9.0 triệu thùng/ngày trong năm 2022 nhờ việc làm và nhu cầu đi lại tăng.

#nangluong #tieuthu #dautho #xang #eia #steo

Theo báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho khí tự nhiên của Mỹ tăng thêm 13 tỷ feet khối, mức tăng thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trung bình 5 năm ở mức 35.3 tỷ feet khối.

#nangluong #khitunhien #tonkho #eia

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 30/07/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại tăng 3.627 triệu thùng lên mức 439.225 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 5.291 triệu thùng xuống còn 228.87 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 0.832 triệu thùng lên mức 138.744 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ trong tháng 05 đạt 11.231 triệu thùng/ngày, tăng 0.7% so với tháng 04 và tăng 15.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên trong tháng 05 ở mức 112.887 tỷ feet khối, giảm nhẹ so với mức 113 tỷ feet khối hồi tháng 04 nhưng vẫn cao hơn 6.1% so với năm ngoái.

#nangluong #sanluong #dautho #khitunhien #eia

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast