#haiquan

Theo số liệu từ Hải quan Ukraine, tính đến ngày 10/09, nước này đã xuất khẩu được 10.29 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021/22.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine đạt 5.922 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.992 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine #haiquan

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 08 đạt 9.48 triệu tấn, đưa nhập khẩu khẩu lũy kế đậu tương từ đầu năm đến nay lên 67.09 triệu tấn, tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #nhapkhau #trungquoc #dautuong #haiquan

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu khí tự nhiên của nước này trong tháng 08 đạt 10.44 triệu tấn đưa nhập khẩu lũy kế khí tự nhiên từ đầu năm đến nay của Trung Quốc lên 79.3 triệu tấn, tăng 22.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #nhapkhau #khitunhien #trungquoc #haiquan

Theo số liệu hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 44.53 triệu tấn, tương đương với 10.49 triệu thùng/ngày, tăng 8% so với tháng 07 khi các nhà máy lọc dầu nhập khẩu trở lại.

Nhập khẩu dầu thô lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 346.36 triệu tấn, tương đương với khoảng 10.4 triệu thùng/ngày, giảm 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #nhapkhau #dautho #trungquoc #haiquan

Theo báo cáo của Hải quan Ukraine, tính đến ngày 27/08, nước này đã xuất khẩu được 3.4 triệu tấn lúa mỳ, thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #xuatkhau #luamy #ukraine #haiquan

Theo số liệu hải quan Brazil, xuất khẩu đậu tương của nước này trong tuần thứ 3 của tháng 08 đạt 1.4 triệu tấn, đưa xuất khẩu từ đầu tháng đến nay đạt gần 5 triệu tấn.

Xuất khẩu ngô trong tuần đạt hơn 800,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu tháng đạt gần 3 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #haiquan #brazil

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu xăng của nước này trong tháng 07 đạt 740,000 tấn, giảm 33.6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu lũy kế đạt 10.3 triệu tấn tăng 14.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu dầu diesel trong tháng 07 đạt 1.39 triệu tấn, tăng tới 151.6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu lũy kế đạt 14.4 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu xăng máy bay đạt 660,000 tấn, tăng 109.3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu lũy kế đạt 4.39 triệu tấn, giảm 45.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #xuatkhau #xang #diesel #xangmaybay #trungquoc #haiquan

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu ngô của nước này trong tháng 07 đạt 2.86 triệu tấn, tăng mạnh 213.7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ngô lũy kế từ đầu năm đạt 18.16 triệu tấn, tăng 297.5% so với năm ngoái.

Nhập khẩu lúa mỳ trong tháng 07 đạt 880,000 tấn, giảm 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu lũy kế đạt 6.25 triệu tấn, tăng 45.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu đậu tương trong tháng 07 đạt 8.67 triệu tấn, giảm 14.1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu lũy kế đạt 5.76 triệu tấn, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu dầu thô trong tháng 07 đạt 41.24 triệu tấn, giảm 19.2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu lũy kế đạt 301.83 triệu tấn, giảm 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu khí tự nhiên trong tháng 07 đạt 9.34 triệu tấn, tăng mạnh 27.9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu lũy kế đạt 68.96 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #nongsan #nhapkhau #ngo #dautuong #luamy #dautho #khitunhien #trungquoc #haiquan

Theo số liệu hải quan, Brazil đã xuất khẩu được 2.2 triệu tấn đậu tương trong tuần thứ 2 của tháng 08 khi tốc độ xuất khẩu tăng, giúp xuất khẩu từ đầu tháng đến nay đạt 3.6 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), Brazil kỳ vọng sẽ xuất khẩu được từ 6.1 đến 6.5 triệu tấn đậu tương trong tháng 08. Trong khi đó, dữ liệu hàng hải của hãng tàu Cargonave cho thấy Brazil có kế hoạch xuất cảng 5.8 triệu tấn đậu tương.

Quá trình thu hoạch ngô vụ 2 đang được đẩy mạnh giúp xuất khẩu ngô của Brazil cũng tăng tốc, với 1.4 triệu tấn ngô đã được xuất khẩu trong tuần vừa rồi, gấp đôi tuần trước đó. Xuất khẩu ngô lũy kế trong tháng 08 hiện đạt 2.1 triệu tấn

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #brazil #anec #haiquan

Theo số liệu hải quan, Brazil xuất khẩu được 1.38 triệu tấn đậu tương trong tuần đầu tiên của tháng 08, giảm 16% so với tuần trước. Theo số liệu cảng biến, Brazil kỳ vọng sẽ xuất khẩu được 6.1 triệu tấn đậu tương trong tháng này.

Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC) dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil ở sẽ nằm trong khoảng từ 4.9 tới 6.5 triệu tấn.

Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil trong cùng kỳ đạt 718,244 tấn ngô, giảm gần 32% so với mức 1.1 triệu tấn trong tuần trước. ANEC dự báo xuất khẩu ngô của Brazil trong tháng 08 sẽ nằm trong khoảng từ 3.1 đến 4 triệu tấn, giảm so với mức 6.7 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #brazil #haiquan #anec

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 07, nước này đã nhập khẩu 8.674 triệu tấn đậu tương, đưa nhập khẩu lũy kế lên mức 57.627 triệu tấn, tăng 4.5% so với năm ngoái.

Nhập khẩu dầu thực vật đạt 826,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế lên 6.619 triệu tấn, tăng so với năm ngoái 21.7%.

#nongsan #nhapkhau #dautuong #daudautuong #trungquoc #haiquan

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 07, nước này đã nhập khẩu 41.243 triệu tấn dầu thô, đưa nhập khẩu lũy kế 7 tháng đầu năm lên 301.83 triệu tấn, giảm 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu đạt 2.523 triệu tấn, với nhập khẩu lũy kế đạt 15.036 triệu tấn, giảm mạnh 19.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu sản phẩm lọc dầu đạt 4.635 triệu tấn, giúp xuất khẩu lũy kế tăng 11.2% so với năm trước lên 41.079 triệu tấn.

Nhập khẩu khí tự nhiên trong tháng 07 đạt 9.338 triệu tấn, đưa nhập khẩu từ đầu năm lên 68.956 triệu tấn, tăng 24% so với năm ngoái.

#nangluong #nhapkhau #xuatkhau #dautho #sanphamlocdau #khitunhien #trungquoc #haiquan

Theo số liệu hải quan, xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần thứ 4 của tháng 07 giảm 50% so với tuần trước, xuống chỉ còn 1.5 triệu tấn, đưa xuất khẩu đậu tương từ đầu tháng 07 lên 7 triệu tấn.

Sự sụt giảm này là do lực mua của Trung Quốc bị hạn chế khi lợi nhuận biên ép đậu tương nội địa sụt giảm.

Trong những ngày còn lại của tháng 07 còn 1.4 triệu tấn đậu tương đã được lên kế hoạch xuất khẩu, đưa xuất khẩu đậu tương từ đầu tháng 07 lên 8.4 triệu tấn.

Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 07 sẽ nằm trong khoảng 8.9 triệu tấn tới 9.4 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #brazil #anec #haiquan #trungquoc

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu xăng của nước này trong tháng 06 đạt 411,448 thùng/ngày, giảm 3.3% so với mức xuất khẩu trong tháng 05. Ngược lại, xuất khẩu dầu diesel đạt 586,741 thùng/ngày, tăng mạnh 45% so với mức tháng 05.

Xuất khẩu dầu nhiên liệu cũng tăng 10.5% lên 351,000 thùng/ngày, nhỉnh hơn đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 344,000 thùng/ngày.

#nangluong #xang #diesel #daunhienlieu #tieuthu #dautho #xuatkhau #trungquoc #haiquan

Theo số liệu hải quan, xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần thứ 3 của tháng 07 đạt 2.8 triệu tấn, đưa xuất khẩu từ đầu tháng 07 đến nay đạt 5.5 triệu tấn khi tốc độ xếp hàng tăng lên. Theo số liệu từ hãng tàu biển Cargonave, Brazil kỳ vọng sẽ xuất khẩu được 9.4 triệu tấn đậu tương trong tháng 07.

Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC) dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 07 sẽ đạt từ 8.5 triệu tấn tới 9 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #brazil #haiquan #anec

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này từ Brazil trong tháng 06 đạt 10.48 triệu tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử khi đậu tương Brazil thông quan hàng loạt.

Mức nhập khẩu này tăng 14% so với mức 9.23 triệu tấn trong tháng 05 nhưng vẫn thấp hơn đôi chút so với mức 10.51 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu nội địa thu hẹp khi lợi nhuận biên ép dầu giảm về mức âm từ tháng 03 năm nay.

#nongsan #nhapkhau #dautuong #brazil #trungquoc #haiquan

Theo số liệu của Hải quan Brazil, nước này đã xuất khẩu được 2.7 triệu tấn đậu tương trong hai tuần đầu của tháng 07, trung bình 390,000 tấn/ngày, thấp hơn 26% so với tháng trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, hiện có 9 triệu tấn đậu tương nữa đã có kế hoạch xuất khẩu trong tháng 07, theo số liệu của hãng vận tải biển Cargonave.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #haiquan #brazil

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 06 đạt mức 10.72 triệu tấn tăng 11.6% so với mức 9.61 triệu tấn trong tháng 05 nhưng vẫn thấp hơn 3.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu đậu tương lũy kế 6 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt 48.96 triệu tấn, tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #nhapkhau #dautuong #trungquoc #haiquan

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 06 đạt mức 40.14 triệu tấn, tương đương với 9.77 triệu thùng/ngày, giảm 2% so với tháng 05. Nhập khẩu dầu thô lũy kế 6 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt 260.66 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #dautho #nhapkhau #trungquoc #haiquan

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của nước này trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 261 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, nhập khẩu khí tự nhiên cùng kỳ tăng mạnh 23.8% lên mức 59.82 triệu tấn.

Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu ngô của Trung Quốc đạt 15.3 triệu tấn, tăng tới 318.5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu đậu tương cũng tăng 8.7% lên mức 48.96 triệu tấn và nhập khẩu lúa mỳ tăng 60.1% lên 5.37 triệu tấn.

#nangluong #dautho #khitunhien #nongsan #ngo #dautuong #luamy #nhapkhau #trungquoc #haiquan

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast