#luamach

Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ của các nước trong khối EU trong tuần 19/09 đạt 379,185 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 6.53 triệu tấn, cao hơn 42.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lúa mạch trong cùng kỳ chỉ đạt 954 tấn, với xuất khẩu lũy kế gần như không đổi ở mức 2.366 triệu tấn, cao hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu ngô trong tuần 19/09 đạt 104,912 tấn, đưa nhập khẩu lũy kế lên 3.14 triệu tấn, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 18%.

Nhập khẩu lũy kế đậu tương của khối cũng giảm mạnh 16.3% so với năm ngoái xuống còn 2.86 triệu tấn sau khi nhập khẩu thêm được hơn 241,000 tấn đậu tương trong tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #nhapkhau #ngo #dautuong #luamy #luamach #eu #ec

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ đến ngày 22/09 đã đạt 12.115 triệu tấn, tiếp tục nới rộng khoảng cách so với xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái với mức chênh lệch là 1.343 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 7.217 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.314 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.392 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Dịch vụ Kiểm dịch thực vật Liên bang Nga, xuất khẩu lúa mỳ của nước này từ đầu niên vụ 2021/22 đến ngày 16/09 đã đạt 10.1 triệu tấn, giảm 9% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, xuất khẩu lúa mạch của nước này trong cùng kỳ đạt 1.3 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 0.3 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #ngo #nga

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 20/09 đã đạt 11.552 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái hơn 1 triệu tấn. 

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.877 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.229 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.391 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #luamach #ukraine

Bộ Nông nghiệp Nga công bố mức thuế xuất khẩu mới cho các mặt hàng nông sản nước này trong tuần 22/09 – 28/09:

- Thuế xuất khẩu lúa mỳ giảm 1.6 USD/tấn xuống còn 50.9 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu lúa mạch giảm 2.1 USD/tấn xuống còn 31 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu ngô giảm 1.2 USD/tấn xuống còn 47.8 USD/tấn.

#nongsan #xuatkhau #thue #luamy #luamach #ngo #nga

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 15/09 đã đạt 10.926 triệu tấn, cao hơn 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.418 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.069 triệu tấn và xuất khẩu ngô dạt 1.391 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 12/09 của nước này đạt 218,500 tấn, tăng 52.8% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.754 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng mạnh lên 15,400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 19,600 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #aafc

Hãng tư vấn IKAR hạ dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm 2021 xuống còn từ 74 – 75 triệu tấn do sản lượng tại một số khu vực xuống thấp. Trước đó, hãng tư vấn này dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga ở mức 77 triệu tấn.

Sản lượng ngũ cốc của Nga được IKAR kỳ vọng sẽ đạt từ 117.5 đến 120 triệu tấn, bao gồm 17.5 – 18 triệu tấn lúa mỳ và 14 – 14.5 triệu tấn ngô.

IKAR cũng cho biết trong một cuộc hội thảo địa phương rằng hãng tư vấn này kỳ vọng Nga sẽ xuất khẩu được 39.5 – 40.5 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021/22, trong đó xuất khẩu lúa mỳ được kỳ vọng đạt 31 – 31.5 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #ngucoc #luamy #luamach #ngo #xuatkhau #nga #ikar

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 05/09 của nước này đạt 143,000 tấn, giảm 65% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.53 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ tăng hơn gấp đôi lên 1,300 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 4,200 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #luamach #aafc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong niên vụ 2021/22 tính đến ngày 13/09 đã đạt 10.476 triệu tấn, cao hơn 1.037 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.097 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.997 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn ngô.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo số liệu từ Hải quan Ukraine, tính đến ngày 10/09, nước này đã xuất khẩu được 10.29 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021/22.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine đạt 5.922 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.992 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine #haiquan

Bộ Nông nghiệp Nga công bố mức thuế xuất khẩu mới cho các mặt hàng nông sản nước này trong tuần 15/09 – 21/09:

- Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng 6 USD/tấn lên 52.5 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu lúa mạch tăng 7 USD/tấn lên 33.1 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu ngô giảm 2.1 USD/tấn xuống còn 49 USD/tấn.

#nongsan #xuatkhau #thue #luamy #luamach #ngo #nga


Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 07/09 đã đạt 9.5 triệu tấn, tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 5.33 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.88 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.28 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo báo cáo từ Ủy ban Châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ lũy kế của các nước châu Âu từ đầu niên vụ đến ngày 05/09 đã đạt 4.66 triệu tấn, tăng 29.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu trong tuần 05/09 đạt 516,000 tấn.

Xuất khẩu lũy kế lúa mạch trong tuần 05/09 chỉ tăng thêm 2,000 tấn, với xuất khẩu lũy kế chỉ hơn 2.18 triệu tấn.

Trong khi đó, nhập khẩu ngô tính đến 05/09 đã tăng thêm 420,000 tấn lên 2.9 triệu tấn nhưng vẫn thấp hơn 10% so với cùng kỳ niên vụ trước. Nhập khẩu đậu tương trong cùng kỳ đã tăng 266,000 tấn lên 2.46 triệu tấn, nhưng cũng vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ niên vụ trước.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #nhapkhau #ngo #dautuong #eu #ec

Bộ Nông nghiệp Nga công bố mức thuế xuất khẩu mới cho các mặt hàng nông sản nước này trong tuần 08/09 – 14/09:

- Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng 7.1 USD/tấn lên 46.5USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu lúa mạch giảm 0.9 USD/tấn xuống còn 26.1 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu ngô giảm 0.5 USD/tấn lên 51.1 USD/tấn.

#nongsan #xuatkhau #thue #luamy #luamach #ngo #nga

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 2021/22 của nước này tính đến ngày 03/09 đã đạt 9.14 triệu tấn, cao hơn so với mức xuất khẩu 8.04 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ đến nay đã đạt 5 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.84 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.27 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 29/08 của nước này đạt 413,000 tấn, tăng 120% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.4 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ nhỉnh hơn so với tuần trước ở mức 600 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 2,900 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #canada #aafc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 31/08, nước này đã xuất khẩu được 8.6 triệu tấn ngũ cốc trong hai tháng đầu niên vụ 2021/22, cao hơn so với mức 7.73 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 4.6 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.8 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.26 triệu tấn ngô.

#nongsan #xuatkhau #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ mềm của các nước trong khối tính đến ngày 29/08 đã tăng lên 3.68 triệu tấn, tăng hơn 300,000 tấn so với tuần trước và cao hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lúa mạch lũy kế đạt 2.1 triệu tấn, tăng nhẹ so với tuần trước và cao hơn 32.2% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nhập khẩu ngô của EU từ đầu niên vụ đạt 2.44 triệu tấn, tăng gần nửa triệu tấn trong tuần nhưng vẫn thấp hơn 6.3% so với niên vụ 2019/20. Nhập khẩu đậu tương của khối tăng nhẹ chưa tới 100,000 tấn lên 2 triệu tấn, thấp hơn tới 21.7% so với niên vụ trước.

#nongsan #xuatkhau #luamy #ngo #dautuong #luamach #eu #ec

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 22/08 của nước này đạt 187,300 tấn, giảm hơn 50%% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 979,500 tấn.

Xuất khẩu lúa mạch trong trong cùng kỳ đã giảm trở lại xuống còn 400 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 2,300 tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #canada #aafc #luamach

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast