#my
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 17/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 3.481 triệu thùng xuống còn 413.964 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 3.474 triệu thùng lên mức 221.616 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.554 triệu thùng xuống còn 129.343 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Hãng tư vấn IHS Markit dự báo diện tích gieo trồng ngô của Mỹ trong niên vụ 2021/22 ở mức 93.724 triệu hecta, cao hơn 420,000 hecta so với dự báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Sản lượng ngô 2021/22 được dự báo ở mức 15.046 tỷ giạ, cao hơn số liệu của USDA ở mức 14.996 tỷ giạ.

#nongsan #sanluong #ngo #my #usda #ihs

Theo báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của EIA, tồn kho Khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 10/09 tăng 83 tỷ feet khối, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 76 tỷ feet khối.

#nangluong #tonkho #khitunhien #eia #my

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 09/09/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 246,600 tấn, cao hơn 382.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,300 tấn, thấp hơn 99.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 192,000 tấn, cao hơn 25.0% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,264,200 tấn, cao hơn 753.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,000 tấn, thấp hơn 99.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 244,400 tấn, cao hơn 13.7% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 95,400 tấn, cao hơn 57.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 42,400 tấn, thấp hơn 12.2% so với tuần trước.
- Giao hàng: 57,100 tấn, thấp hơn 28.9% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -1,600 tấn, thấp hơn 6.7% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 6,100 tấn, cao hơn 6,000.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 3,400 tấn, cao hơn 750.0% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 617,100 tấn, cao hơn 58.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 514,100 tấn, cao hơn 31.8% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 284,800 kiện, thấp hơn 37.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 kiện, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 237,500 kiện, thấp hơn 52.9% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 10/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 6.422 triệu thùng xuống còn 417.445 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.857 triệu thùng xuống còn 218.142 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.689 triệu thùng xuống còn 131.897 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 02/09/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -87,400 tấn, thấp hơn 109.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,978,100 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 256,000 tấn, thấp hơn 52.5% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 148,200 tấn, thấp hơn 89.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 1,805,800 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 283,100 tấn, thấp hơn 1,951.4% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 60,700 tấn, cao hơn 242.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 48,300 tấn, thấp hơn 87.8% so với tuần trước.
- Giao hàng: 44,300 tấn, cao hơn 76.5% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -1,500 tấn, thấp hơn 136.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 100 tấn, thấp hơn 85.7% so với tuần trước.
- Giao hàng: 400 tấn, thấp hơn 89.7% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 388,400 tấn, cao hơn 31.5% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 390,100 tấn, cao hơn 6.5% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 453,000 kiện, cao hơn 330.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 19,500 kiện, thấp hơn 18.1% so với tuần trước.
- Giao hàng: 155,300 kiện, cao hơn 7.9% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 03/09/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 1.528 triệu thùng xuống còn 423.867 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 7.215 triệu thùng xuống còn 219.999 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 3.141 triệu thùng xuống còn 133.586 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 327,300 tấn lúa mỳ cứng đỏ vụ đông (Hard Red Winter) niên vụ 2021/22 sang Nigeria.

#nongsan #xuatkhau #my #usda #luamy #hrw #nigeria

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 26/08/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -300,800 tấn, thấp hơn 4,663.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 1,159,500 tấn, cao hơn 69.5% so với tuần trước.
- Giao hàng: 529,300 tấn, cao hơn 30.4% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 68,200 tấn, thấp hơn 9.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,132,500 tấn, cao hơn 21.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 324,000 tấn, cao hơn 24.6% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 17,700 tấn, thấp hơn 71.3% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 396,600 tấn, cao hơn 184.2% so với tuần trước.
- Giao hàng: 188,800 tấn, cao hơn 21.4% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 4,100 tấn, cao hơn 38.3% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 700 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 3,900 tấn, cao hơn 687.9% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 295,300 tấn, cao hơn 154.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 417,100 tấn, cao hơn 38.3% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 105,200 kiện, thấp hơn 57.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 23,800 kiện, thấp hơn 64.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 168,600 kiện, thấp hơn 16.4% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my

Cơ quan Thống kê Nông nghiệp quốc gia (NASS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo sẽ khảo sát diện tích gieo trồng và thu hoạch cho các mặt hàng ngô, đậu tương và một số mặt hàng khác sớm hơn 01 tháng so với thông lệ hàng năm. Theo đó, số liệu khảo sát mới sẽ được công bố trong báo cáo WASDE tháng 09.

#nongsan #dientich #ngo #dautuong #gieotrong #thuhoach #nass #usda #my

Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 27/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 7.169 triệu thùng xuống còn 425.395 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng tăng 1.290 triệu thùng lên mức 227.214 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 1.732 triệu thùng xuống còn 136.727 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Theo báo cáo độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 27/08 đã giảm 4.045 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing tăng 2.128 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng cũng tăng mạnh 2.711 triệu thùng nhưng tồn kho nhiên liệu chưng cất lại giảm 1.961 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #api #my

Theo báo cáo Nguồn cung dầu khí tháng 08 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ trong tháng 06 đạt 11.307 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức sản lượng 11.231 triệu thùng/ngày trong tháng 05.

#nangluong #sanluong #dautho #my #eia

Các công ty dầu khí Mỹ đã đóng cửa phần công suất 2.1 triệu thùng/ngày trong số 4.4 triệu thùng/ngày nằm trên đường đi của bão Ida. Con số này có thể tăng lên sau khi cơn bão đi qua và số liệu về thiệt hại do bão được cập nhật.

#nangluong #dautho #locdau #nhucau #my #baoida

Trung tâm Bão nhiệt đới Quốc gia Mỹ (NHC) trong hôm nay đã đưa ra dự báo mới cho biết bão Ida có thể sẽ tiếp tục mạnh lên và đổ bộ vào khu vực bang Lousiana.


#nangluong #dautho #vinhmexico #baoida #my #nhc

Nhà máy lọc dầu Baton Rouge của hãng dầu khí Exxon đã bắt đầu chuẩn bị các biện pháp đối phó với thời tiết xấu trước những dự báo về cơn bão nhiệt đới.

Các công ty khác tại khu vực bờ biển vùng Vịnh cũng đang theo dõi áp thấp nhiệt đới số 9 và chuẩn bị các biện pháp cần thiết.

#nangluong #sanluong #dautho #vinhmexico #my #bao

Theo số liệu từ báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 20/08 tăng thêm 29 tỷ feet khối, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 40 tỷ feet khối.

#nangluong #tonkho #khitunhien #eia #my

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 19/08/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 6,600 tấn, thấp hơn 97.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 684,000 tấn, cao hơn 34.1% so với tuần trước.
- Giao hàng: 760,600 tấn, cao hơn 8.3% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 75,100 tấn, cao hơn 11.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 1,750,000 tấn, thấp hơn 18.3% so với tuần trước.
- Giao hàng: 260,100 tấn, cao hơn 0.8% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 61,800 tấn, thấp hơn 14.7% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 139,500 tấn, cao hơn 33.4% so với tuần trước.
- Giao hàng: 240,300 tấn, cao hơn 12.4% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 3,000 tấn, cao hơn 461.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 600 tấn, cao hơn 38.9% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 116,000 tấn, thấp hơn 62.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 675,800 tấn, cao hơn 14.2% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 245,100 kiện, cao hơn 1.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 67,900 kiện, cao hơn 14.1% so với tuần trước.
- Giao hàng: 201,700 kiện, thấp hơn 8.8% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 20/08/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 2.980 triệu thùng xuống còn 432.564 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 2.241 triệu thùng xuống còn 225.924 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 0.645 triệu thùng lên mức 138.459 triệu thùng.

#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 12/08/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 216,600 tấn, thấp hơn 42.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 510,000 tấn, thấp hơn 15.3% so với tuần trước.
- Giao hàng: 829,200 tấn, cao hơn 21.8% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 67,700 tấn, thấp hơn 30.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,142,100 tấn, cao hơn 91.2% so với tuần trước.
- Giao hàng: 258,000 tấn, cao hơn 98.9% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 72,400 tấn, thấp hơn 37.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 104,600 tấn, thấp hơn 61.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 213,700 tấn, cao hơn 14.9% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 500 tấn, cao hơn 44.5% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 100 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 400 tấn, cao hơn 20.3% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 306,700 tấn, cao hơn 4.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 591,800 tấn, cao hơn 5.8% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 242,400 kiện, cao hơn 1,912.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 59,500 kiện, thấp hơn 82.6% so với tuần trước.
- Giao hàng: 221,100 kiện, cao hơn 350.5% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my
Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast