#nangsuat

Hãng tư vấn SovEcon nâng nhẹ dự báo đối với sản lượng lúa mỳ của Nga trong niên vụ 2021/22 lên mức 75.6 triệu tấn, tăng 0.2 triệu tấn so với dự báo trước. Sự điều chỉnh này nhằm phản ánh mức năng suất tốt tại Siberia, giúp bù trừ cho sự sụt giảm tại một số khu vực khác.

Mức năng suất tại Siberia trong niên vụ 2021/22 được kỳ vọng sẽ đạt 2 tấn/hecta, tăng 18% so với năm ngoái. Sản lượng được kỳ vọng sẽ đạt 10.7 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với niên vụ trước và là mức sản lượng cao nhất trong 12 năm.

#nongsan #sanluong #luamy #nangsuat #nga #sovecon

Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS) đã hạ dự báo năng suất ngô của các nước châu Âu do điều kiện khô nóng tại khu vực miền nam châu lục này. Theo dự báo mới, năng suất ngô năm nay của các nước EU chỉ được kỳ vọng đạt 7.78 tấn/hecta, giảm so với mức 7.9 tấn/hecta được dự báo hồi tháng 08. Dù vậy, mức năng suất này vẫn cao hơn 6.5% so với năm ngoái và 0.3% so với trung bình 5 năm gần đây.

#nongsan #nangsuat #ngo #chauau #eu #mars

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Pháp, sản lượng lúa mỳ mềm của nước này trong năm 2021 sẽ dạt 36.06 triệu tấn, tăng 23.6% so với năm 2020 ở mức 29.176 triệu tấn. Sự tăng trưởng này nhờ mức tăng trong sản diện tích gieo trồng lẫn năng suất.

DIện tích gieo trồng lúa mỳ mềm của Pháp trong năm 2021 dự kiến đạt 4.942 triệu hecta, tăng so với mức 4.262 triệu hecta trong năm ngoái. Trong khi đó, năng suất của lúa mỳ tăng từ 6.85 tấn/hecta lên 7.3 tấn/hecta.

Sản lượng ngô của Pháp trong năm 2021 được dự báo sẽ đạt 13.316 triệu tấn, giảm nhẹ so với sản lượng năm ngoái ở mức 13.579 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #ngo #phap

Theo hãng tin SAFRAS & Mercado, tổng diện tích gieo trồng ngô của Brazil trong niên vụ 2021/22 có thể đạt 21.169 triệu hecta, tăng nhẹ 0.3% so với mức 21.108 triệu hecta đã gieo trồng trong niên vụ 2020/21.

Sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ tới được dự báo ở mức 122.553 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo 122.671 triệu tấn trong báo cáo tháng trước nhưng vẫn phục hồi mạnh so với niên vụ hiện tại.

Năng suất ngô của Brazil dự kiến đạt 5.789 tấn/hecta, tăng mạnh so với mức 4.282 tấn/hecta trong niên vụ 2020/21.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #ngo #brazil #safrasmercado

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Nga, quá trình thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoạt thành trên 31.7 triệu hecta đất nông nghiệp, thu về 87.8 triệu tấn ngũ cốc với năng suất trung bình đạt 2.77 tấn/hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 64.1 triệu tấn trên diện tích 21 triệu hecta, tương đương mức năng suất 3.05 tấn/hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt năng suất 2.47 tấn/hecta, thu về 15.7 triệu tấn.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #nga

Theo báo cáo mới công bố hôm 30/08 của Cơ quan Thống kê Canada, sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2021 được dự báo ở mức 22.9 triệu tấn, giảm 34.8% so với niên vụ trước do năng suất và diện tích gieo trồng giảm.

Theo dự báo mới, diện tích gieo trồng lúa mỳ của Canada chỉ đạt 22.7 triệu tấn, giảm 8.5% so với năm ngoái trong khi sản lượng cũng giảm 28.7% xuống còn 37.2 giạ/mẫu.

Sản lượng đậu tương của Canada cũng bị dự báo giảm còn 5.8 triệu tấn trong năm nay, giảm 8.4% so với năm 2020 khi diện tích tăng không đủ để bù đắp cho sản lượng sụt giảm. Ngược lại, sản lượng ngô lại tăng nhẹ 0.8% lên mức 13.7 triệu tấn, chủ yếu do năng suất tăng.

#nongsan #sanluong #luamy #ngo #dautuong #canada #nangsuat #dientich #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 25/08, nước này đã thu hoạch được 86.4 triệu tấn ngũ cốc, với năng suất trung bình đạt 2.8 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 63.2 triệu tấn, thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 68.4 triệu tấn. Năng suất lúa mỳ đạt 3.09 tấn/hecta, cũng thấp hơn rất nhiều so với năng suất niên vụ trước ở mức 3.56 tấn/hecta.

Lúa mỳ Nga được thu hoạch trên diện tích 20.5 triệu hecta, cao hơn so với mức diện tích đã thu hoạch trong niên vụ trước ở mức 19.2 triệu hecta.

#nongsan #sanluong #nangsuat #dientich #luamy #ngucoc #nga

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS), đơn vị này đã hạ dự báo năng suất lúa mỳ mềm trung bình của các nước trong nhóm EU xuống chỉ còn 5.98 tấn/hecta, giảm so với mức 6.05 tấn/hecta đã dự báo trong tháng 07 do điều kiện thời tiết bất lợi tại nhiều nước.

Dù vậy, mức năng suất này vẫn cao hơn 5% so với năng suất trung bình 5 năm qua và cao hơn 4.8% so với năm ngoái.

Trong khi đó, MARS lại nâng dự báo năng suất lúa mạch của EU trong năm 2021 lên 4.99 tấn/hecta so với mức 4.96 tấn/hecta dự báo hồi tháng 07, cao hơn trung bình 5 năm 4.5%.

Năng suất ngô cũng được nâng nhẹ lên 7.9 tấn/hecta so với mức 7.88 tấn/hecta dự báo trước đó, cao hơn 2% so với trung bình.

#nongsan #eu #mars #nangsuat #luamy #luamach #ngo

Hãng tư vấn SovEcon hạ dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga trong niên vụ 2021/22 xuống còn 76.2 triệu tấn từ mức 76.4 triệu tấn trong dự báo trước đó. SovEcon cho biết lý do cho sự điều chỉnh này là năng suất ghi nhận của lúa mỳ vụ xuân của khu vực Volga thấp.

#nongsan #sanluong #nangsuat #nga #luamy #sovecon

Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã thu hoạch được 39.5 triệu tấn ngũ cốc trên 56.2% diện tích gieo trồng. Năng suất trung bình đạt 4.41 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 26.68 triệu tấn lúa mỳ, trên 87.8% diện tích gieo trồng, với năng suất đạt 4.60 tấn/hecta.

Sản lượng lượng lúa mạch đạt 9.42 triệu tấn, thu hoạch trên 91.7% diện tích gieo trồng với năng suất 4.16 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #luamach

Hãng tư vấn SovEcon nâng dự báo sản lượng ngô Ukraine lên 39.3 triệu tấn, tăng 0.7 triệu tấn so với dự báo tháng 07. Sự điều chỉnh này là do diện tích gieo trồng của Ukraine được cơ quan thống kê nước này ghi nhận cao hơn, ở mức 5.5 triệu hecta.

SovEcon cũng nâng nhẹ dự báo năng suất ngô của Ukraine từ 7.15 tấn/hecta lên 7.18 tấn hecta nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Sản lượng lúa mỳ của Ukraine cũng được SovEcon nâng lên 32.6 triệu tấn, tăng 2.3 triệu tấn so với dự báo trước. Sự điều chỉnh này là do mức năng suất cao kỷ lục của nước này ở mức 4.59 tấn hecta, so với mức 4.4 triệu tấn trong dự báo tháng trước. Khác với nước láng giềng Nga, vụ mùa lúa mỳ của Ukraine không phải chịu tác động của thời tiết xấu.

#nongsan #dientich #nangsuat #sanluong #ngo #luamy #ukraine #nga #sovecon

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), cơ quan này tiếp tục cắt giảm dự báo sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2020/21 xuống chỉ còn 86.5 triệu tấn, giảm 6.7 triệu tấn so với dự báo trước đó và thấp hơn 15.5% so với năm ngoái.

Sự điều chỉnh này chỉ yếu do năng suất ngô vụ 2 của nước này suy yếu dưới tác động của băng giá. Sản lượng ngô safrinha của Brazil hiện chỉ còn được dự báo ở mức 60.3 triệu tấn, thấp hơn 19.6% so với năm ngoái và thấp hơn 6.6 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 07.

Năng suất ngô cả vụ của Brazil được dự báo ở mức 4.05 tấn/hecta, giảm 6.3% so với dự báo tháng trước và giảm tới 25.7% so với năm ngoái.

Dự báo xuất khẩu ngô cũng bị hạ xuống còn 23.5 triệu tấn từ mức 29.5 triệu tấn trong dự báo hồi tháng 07.

Sản lượng đậu tương của Brazil được điều chỉnh tăng nhẹ 67,000 tấn, lên mức ở mức cao kỷ lục 135.9 triệu tấn. Mức sản lượng này cao hơn 8.9% so với năm ngoái khi diện tích gieo trồng tăng 4.3% và năng suất tăng 4.5%.

Xuất khẩu đậu tương của Brazil được CONAB dự báo ở mức 83.49 triệu tấn, giảm hơn 3 triệu tấn so với dự báo trước đó ở mức 86.69 triệu tấn

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #ngo #dautuong #conab #brazil

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 06/08, nông dân nước này đã thu hoạch được 32.2 triệu tấn ngũ cốc trên 46% tổng diện tích gieo trồng, năng suất trung bình đạt 4.35 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 23.4 triệu tấn, thu hoạch trên 72% tổng diện tích gieo trồng với năng suất đạt 4.55 tấn/hecta. Sản lượng lúa mạch đạt 8.05 triệu tấn, thu hoạch trên 79% diện tích gieo trồng, năng suất đạt 4.12 tấn/hecta.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #tiendomuavu #thuhoach #ukraine

Hãng môi giới/tư vấn StoneX dự báo sản lượng ngô của Mỹ trong niên vụ 2021/22 đạt mức 14.945 tỷ giạ với mức năng suất trung bình đạt 176.9 giạ/mẫu.

Sản lượng đậu tương 2021/22 của Mỹ được StoneX dự báo ở mức 4.332 tỷ giạ, với mức năng suất trung bình đạt 50 giạ/mẫu.

#nongsan #sanluong #nangsuat #my #ngo #dautuong #stonex

Hãng tư vấn AgRural hạ dự báo sản lượng ngô vụ 2 của khu vực Centre South của Brazil xuống còn 66.6 bao 60kg mỗi hecta, tương đương 3.99 tấn/hecta, mức năng suất thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Điều kiện khô hạn, sau đó là băng giá đã khiến sản lượng kỳ vọng của nông dân vùng Centre South ở mức 51.6 triệu tấn, giảm 19 triệu tấn so với mức sản lượng 70.5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #nangsuat #sanluong #agrural #ngo #safrinha #centresouth

Hãng tư vấn SovEcon hạ dự báo sản lượng lúa mỳ Nga niên vụ 2021/22 xuống còn 76.4 triệu tấn từ mức 82.3 triệu tấn trong dự báo trước đó. Lý do cho sự điều chỉnh này là do diện tích lúa mỳ vụ đông do cơ quan thống kê Rosstat báo cáo thấp hơn dự kiến.

Rosstat dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông ở mức 15.6 triệu hecta, so với dự báo của SovEcon ở mức 16.8 triệu hecta. Diện tích lúa mỳ vụ xuân được báo cáo ở mức 13.1 triệu hecta, tương đương với dự báo của SovEcon.

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết khô nóng trong tháng 07 tạo nên những tác động tiêu cực lên năng suất lúa mỳ vụ xuân của nước này. Hơn nữa, năng suất lúa mỳ vụ đông cũng thấp hơn dự kiến ban đầu.

#nongsan #sanluong #luamy #nga #sovecon #dientich #nangsuat #rosstat

Ủy ban châu Âu dự báo sản lượng lúa mỳ của các nước liên minh châu Âu trong niên vụ 2021/22 ở mức 127.7 triệu tấn, tăng 1.5% so với dự báo hồi tháng trước và cao hơn 9% so với sản lượng niên vụ trước.

Diện tích thu hoạch được kỳ vọng ở mức 21.3 triệu hecta và năng suất đạt 6 tấn/hecta. Xuất khẩu lúa mỳ được dự báo ở mức 30 triệu tấn trong khi tiêu thụ nội địa 97.2 triệu tấn.

Sản lượng ngô của EU được dự báo ở mức 72.8 triệu tấn, tăng so với mức 70.6 triệu tấn dự báo tháng trước và cao hơn 12% so với sản lượng niên vụ trước. EU được kỳ vọng sẽ nhập khẩu 14 triệu tấn để đáp ứng cho nhu cầu nội địa 81.4 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #xuatkhau #nhapkhau #ngo #luamy #eu #ec

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến tuần 29/07, nước này đã thu hoạch được 24.3 triệu tấn ngũ cốc, tăng 42% so với tuần trước. Năng suất tiếp tục tăng lên 4.27 tấn/hecta, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ thu hoạch được là 16.9 triệu tấn, trên diện tích 3.8 triệu hecta, tương đương với 55% diện tích gieo trồng. Năng suất lúa mỳ tăng lên 4.45 tấn/hecta, cao hơn 14% so với năm ngoái.

Sản lượng lúa mạch đạt 6.8 triệu tấn, thu hoạch trên 1.67 triệu hecta, tương đương 68% diện tích gieo trồng.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #luamy #luamach #sanluong #nangsuat #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 26/07, nước này đã thu hoạch được 41.9 triệu tấn ngũ cốc trên diện tích 12.3 triệu hecta, tương đương với mức năng suất 3.39 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đã thu hoạch được 33 triệu tấn, trên 9.3 triệu hecta, với năng suất ổn định ở mức 3.54 tấn/hecta. Thu hoạch lúa mạch hoàn thành 1.7 triệu hecta, với sản lượng 5.9 triệu tấn, tương đương với mức năng suất 3.47 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #luamach

Cơ quan Quản lý tài nguyên nông nghiệp châu Âu (MARS) trong báo cáo tháng 07 của mình đã nâng nhẹ dự báo năng suất của một số loại cây trồng nông nghiệp chính trong khu vực. Theo đó, năng suất lúa mỳ được nâng thêm 0.5 % lên 5.82 tấn/hecta. Riêng năng suất của lúa mỳ mềm được nâng lên 6.05 tấn/hecta, tăng 0.7% so với dự báo trước.

Năng suất ngô được dự báo ở mức 7.88 tấn/hecta, tăng 0.5% trong khi năng suất đậu tương tăng mạnh 10% lên 2.42 tấn/hecta.

#nongsan #nangsuat #luamy #ngo #eu #mars

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast