#ngucoc

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ đến ngày 22/09 đã đạt 12.115 triệu tấn, tiếp tục nới rộng khoảng cách so với xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái với mức chênh lệch là 1.343 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 7.217 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.314 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.392 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 20/09 đã đạt 11.552 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái hơn 1 triệu tấn. 

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.877 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.229 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.391 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #luamach #ukraine

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Ukraine, tồn kho ngũ cốc của nước này tính đến 01/09 đạt 24.2 triệu tấn, cao hơn 7 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #tonkho #ngucoc #ukraine #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 16/09, tiến độ thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoàn thành 65.3% diện tích gieo trồng, thu về 45.7 triệu tấn ngũ cốc, tương đương với mức năng suất 4.39 tấn/hecta.

Trong đó, Ukraine thu hoạch được 33 triệu tấn lúa mỳ với năng suất đạt 4.65 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngucoc #luamy #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 15/09 đã đạt 10.926 triệu tấn, cao hơn 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.418 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.069 triệu tấn và xuất khẩu ngô dạt 1.391 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Hãng tư vấn IKAR hạ dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm 2021 xuống còn từ 74 – 75 triệu tấn do sản lượng tại một số khu vực xuống thấp. Trước đó, hãng tư vấn này dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga ở mức 77 triệu tấn.

Sản lượng ngũ cốc của Nga được IKAR kỳ vọng sẽ đạt từ 117.5 đến 120 triệu tấn, bao gồm 17.5 – 18 triệu tấn lúa mỳ và 14 – 14.5 triệu tấn ngô.

IKAR cũng cho biết trong một cuộc hội thảo địa phương rằng hãng tư vấn này kỳ vọng Nga sẽ xuất khẩu được 39.5 – 40.5 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021/22, trong đó xuất khẩu lúa mỳ được kỳ vọng đạt 31 – 31.5 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #ngucoc #luamy #luamach #ngo #xuatkhau #nga #ikar

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong niên vụ 2021/22 tính đến ngày 13/09 đã đạt 10.476 triệu tấn, cao hơn 1.037 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.097 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.997 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn ngô.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo số liệu từ Hải quan Ukraine, tính đến ngày 10/09, nước này đã xuất khẩu được 10.29 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021/22.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine đạt 5.922 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.992 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine #haiquan

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga, thu hoạch ngũ cốc của Nga tính đến 08/09 đã đạt 96 triệu tấn, trên diện tích 36 triệu hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 69.3 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 23.7 triệu tấn, tương đương với năng suất 2.67 triệu tấn. Mức sản lượng này thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 78.8 triệu tấn.

#nongsan #thuhoach #tiendomuavu #luamy #ngucoc #nga

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 07/09 đã đạt 9.5 triệu tấn, tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 5.33 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.88 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.28 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Hiệp hội Ngũ cốc Nga dự báo sản lượng ngũ cốc Nga trong niên vụ 2021/22 ở mức 118 triệu tấn. Trong đó, sản lượng lúa mỳ được dự báo ở mức hơn 75 triệu tấn, so với mức dự báo ban đầu trong khoảng 82 – 83 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #ngucoc #luamy #nga

Theo số liệu từ Dịch vụ Kiểm dịch liên bang Nga, xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ 2021/22 đến ngày 26/08 đã đạt 8.3 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.2 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu ngô vẫn duy trì ở mức 200,000 tấn, không đổi so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #nga #ngucoc #luamy #ngo

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 27/08 đã đạt 7 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 6.4 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 3.4 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.4 triệu tấn còn xuất khẩu ngô đạt 1.18 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #ngo #luamy #luamach #ukraine

Ủy ban Ngũ cốc Thế giới (IGC) đã hạ dự báo sản lựng ngũ cốc thế giới trong niên vụ 2021/22 xuống chỉ còn 2.283 tỷ tấn, giảm 12 triệu tấn so với dự báo tháng trước nhưng vẫn cao hơn 3% so với niên vụ 2020/21.

Tồn kho ngũ cốc cuối niên vụ được IGC dự báo ở mức 589 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo trước.

Sản lượng lúa mỳ toàn cầu bị hạ dự báo đi 6 triệu tấn so với dự báo trước, xuống còn 782 triệu tấn, cao hơn 1.2% so với niên vụ trước. Tồn kho lúa mỳ cũng bị hạ dự báo đi 2 triệu tấn xuống còn 278 triệu tấn.

Sản lượng đậu tương toàn cầu được dự báo ở mức 380 triệu tấn trong báo cáo tháng 08, giảm 2 triệu tấn so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sản lượng của Mỹ, Brazil và Argentina tăng.

Tồn kho đậu tương cuối vụ được dự báo ở mức 57 triệu tấn, tăng 7.7% so với niên vụ trước.

Cuối cùng, sản lượng ngô được IGC giữ nguyên ở mức 1.202 tỷ tấn, với tồn kho cũng được giữ nguyên ở mức 270 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #tonkho #ngo #dautuong #luamy #ngucoc #igc #thegioi

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 25/08, nước này đã thu hoạch được 86.4 triệu tấn ngũ cốc, với năng suất trung bình đạt 2.8 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 63.2 triệu tấn, thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 68.4 triệu tấn. Năng suất lúa mỳ đạt 3.09 tấn/hecta, cũng thấp hơn rất nhiều so với năng suất niên vụ trước ở mức 3.56 tấn/hecta.

Lúa mỳ Nga được thu hoạch trên diện tích 20.5 triệu hecta, cao hơn so với mức diện tích đã thu hoạch trong niên vụ trước ở mức 19.2 triệu hecta.

#nongsan #sanluong #nangsuat #dientich #luamy #ngucoc #nga

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga công bố hôm nay, tiến độ thu hoạch ngũ cốc của nước này hiện đã đạt 29.9 triệu hecta, thu được 84.7 triệu tấn ngũ cốc.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 62.2 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 19.9 triệu hecta, tương đương với gần 70% tổng diện tích gieo trông 28.7 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt diện tích 6 triệu hecta với sản lượng đạt 15 triệu tấn.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngucoc #luamy #luamach #nga

Quyền bộ trưởng Nông nghiệp Kazakhstan cho biết sản lượng ngũ cốc trong năm 2021 của nước này được kỳ vọng ở mức 15.3 triệu tấn, giảm 24% so với năm ngoái do hạn hán tác động đến khu vực gieo trồng chính của nước này.

#nongsan #sanluong #ngucoc #kazakhstan

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu nông sản của nước này trong tuần 30/07 đạt 809,000 tấn, tăng 9% so với tuần trước. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 295,000 tấn, tăng gấp đôi so với tuàn trước, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu năm lên mức 694,000 tấn, thấp hơn 42% so với niên vụ trước.

Xuất khẩu ngô giảm mạnh 66% so với tuần trước xuống còn 115,000 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ lên 939,000 tấn, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #ukraine

Cơ quan dự báo thời tiết liên bang Nga, Roshydrometcenter, dự báo sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm 2021 ở mức 121 triệu tấn, giảm 3 triệu tấn so với niên vụ trước.

#nongsan #ngucoc #sanluong #nga

Văn phòng Cảng và hoạt động hàng hải Argentina cho biết các tàu và sà lan vận ngũ cốc trên hệ thống sông Parana gần cụm cảng Rosario đã phải cắt giảm trọng tải đi 25% do mực nước sông xuống thấp. Tình trạng này được dự báo sẽ khó có thể sớm cải thiện khi điều kiện khô hạn tại thượng nguồn sông ở Brazil.

#nongsan #xuatkhau #argentina #brazil #ngucoc #ngo #dautuong #luamy #parana

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast