#phap

Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tính đến ngày 13/09 đã có 63% ngô của nước này phát triển đến giai đoạn chín sáp, tăng 22 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng ngô Pháp ổn định trở lại với tỷ lệ tốt/tuyệt vời giữ ở mức 89%, không thay đổi so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #phap #franceagrimer

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Pháp, sản lượng lúa mỳ mềm của nước này trong năm 2021 sẽ dạt 36.06 triệu tấn, tăng 23.6% so với năm 2020 ở mức 29.176 triệu tấn. Sự tăng trưởng này nhờ mức tăng trong sản diện tích gieo trồng lẫn năng suất.

DIện tích gieo trồng lúa mỳ mềm của Pháp trong năm 2021 dự kiến đạt 4.942 triệu hecta, tăng so với mức 4.262 triệu hecta trong năm ngoái. Trong khi đó, năng suất của lúa mỳ tăng từ 6.85 tấn/hecta lên 7.3 tấn/hecta.

Sản lượng ngô của Pháp trong năm 2021 được dự báo sẽ đạt 13.316 triệu tấn, giảm nhẹ so với sản lượng năm ngoái ở mức 13.579 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #ngo #phap

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, vụ ngô của Pháp tiếp tục tiến triển với 41% ngô đã đạt đến giai đoạn chín sáp, tăng mạnh so với mức 19% trong tuần trước.

Dù vậy, chất lượng ngô của Pháp lại bất ngờ sụt giảm khi chỉ còn 89% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 06/09, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Quá trình thu hoạch lúa mỳ niên vụ 2020/21 của Pháp đã hoàn thành.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #phap #ngo #franceagrimer

Theo Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, quá trình thu hoạch lúa mỳ mềm của nước này tiếp tục tiến triển, dù chậm, khi đã có 99% diện tích gieo trồng lúa mỳ đã được thu hoạch trong tuần 30/08. Cùng kỳ niên vụ trước, Pháp đã hoàn thành thu hoạch 100% diện tích lúa mỳ mềm của mình.

Về mặt chất lượng, lúa mỳ mềm của Pháp vẫn duy trì chất lượng ổn định, với 74% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ chín sáp của vụ mùa Ngô của Pháp tăng mạnh lên 19% trong tuần 30/08, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 58%. Chất lượng vụ mùa ngô của Pháp cũng ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap

Theo Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp trong tuần 23/08 đã đạt 96% diện tích gieo trồng. Chất lượng lúa mỳ mềm Pháp vẫn ổn định ở mức 74% tốt/tuyệt vời.

Mùa vụ ngô của Pháp hiện đã hoàn thành quá trình phun râu và tỷ lệ chín sáp đã đạt 5%, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ giai đoạn này vẫn chậm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 35%. Chất lượng ngô của Pháp cũng ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 16/08 đã đạt 91%, tăng 19 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng của lúa mỳ Pháp vẫn ổn định ở mức 74% tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của vụ ngô Pháp đã đạt 99%, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước. Vụ mùa ngô đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn chín sáp với 1% ngô bước sang giai đoạn này. Chất lượng ngô cũng tiếp tục ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsuat #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 09/08 đạt 72% diện tích gieo trồng, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn so với năm ngoái, khi quá trình thu hoạch đã hoàn thành vào thời điểm này. Chất lượng lúa mỳ Pháp ổn định ở mức 74% tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của ngô Pháp hiện đạt 97%, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 2 điểm phần trăm. Tỷ lệ ngô Pháp đạt chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 1 điểm phần trăm lên 91%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 02/08 đạt 66% diện tích gieo trồng, tăng mạnh so với mức 47% trong tuần trước nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 97%. Chất lượng lúa mỳ Pháp giảm xuống chỉ còn 74% tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của ngô Pháp hiện đạt 91%, tăng 25 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng ngô Pháp ổn định ở mức 90% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #luamy #ngo #phap #franceagrimer

Theo số liệu từ Refinitiv, xuất khẩu lúa mỳ mềm 2021/22 của của Pháp sang các nước ngoài EU trong tháng 07 chỉ đạt 349,200 tấn, thấp hơn 74,000 tấn so với mức xuất khẩu cùng kỳ niên vụ trước. Đây cũng là mức xuất khẩu thấp nhất trong một thập kỷ vừa qua.

Cũng theo số liệu của Refinitiv, xuất khẩu lúa mỳ mềm trong tháng 08 có thể tăng thêm, khi đã có 118,000 tấn đã được xếp hàng và có thêm 308,400 tấn có lịch sếp hàng trong phần còn lại của tháng 08.

Xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp ra ngoài EU trong niên vụ 2021/22 được kỳ vọng sẽ đạt 10.5 triệu tấn, cao hơn 3 triệu tấn so với niên vụ trước.

#nongsan #xuatkhau #luamy #phap #eu #refinitiv

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp hiện đạt 47% diện tích gieo trồng, tăng mạnh so với mức 14% trong tuần trước. Chất lượng lúa mỳ Pháp ổn định ở mức 75% tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của ngô Pháp tính đến ngày 26/07 hiện đạt 66%, cũng tăng nhanh so với mức 31% trong tuần trước. Chất lượng ngô Pháp cũng ổn định ở mức 90% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #phap #luamy #ngo #franceagrimer

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch lúa mỳ mềm của Pháp tính đến ngày 19/07 đã đạt 14% diện tích gieo trồng, tăng 10 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng lúa mỳ giảm nhẹ trong tuần với 75% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Tỷ lệ phun râu của vụ ngô Pháp trong tuần 19/07 đạt 31%, tăng 20 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn chậm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 76%. Chất lượng ngô Pháp phục hồi nhẹ nhẹ trong tuần vừa rồi khi tỷ lệ tốt/tuyệt vời đạt 90%, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap #franceagrimer

Hãng tư vấn Strategie Grains hạ dự báo sản lượng lúa mỳ mềm của Pháp từ mức 38 triệu tấn xuống chỉ còn 37 – 37.5 triệu tấn do khảo sát cho thấy năng suất lúa mỳ thấp hơn so với kỳ vọng.

#nongsan #sanluong #nangsuat #luamy #phap #strategiegrains

Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer, vụ mùa lúa mỳ mềm của Pháp đã bước vào quá trình thu hoạch với 4% diện tích gieo trồng đã hoàn thành, thấp hơn rất nhiều so với mức 42% trong cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng lúa mỳ của Pháp trong tuần 12/07 tiếp tục suy giảm chỉ còn 76% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 3 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, tỷ lệ phun râu của vụ ngô Pháp tính đến ngày 12/07 đã đạt 11%, tăng 10 điểm phần trăm so với tuần trước đó, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với mức 47% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng ngô Pháp vẫn ổn định với 89% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #luamy #ngo #phap #franceagrimer

Theo số liệu từ hãng Refinitiv, xuất khẩu lúa mỳ mềm niên vụ 2020/21 ra ngoài khối của Pháp trong tháng 06 đạt 122,000 tấn. Nếu mức xuất khẩu này được xác nhận, nó sẽ đưa xuất khẩu cả niên vụ lên 7.03 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ niên vụ 2016/17.

Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer hôm thứ Tư vừa rồi đã cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mỳ mềm của nước này ra ngoài khối EU xuống chỉ còn 7.5 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #phap #eu #refinitiv #franceagrimer

Bộ Nông nghiệp Pháp dự báo nước này sẽ thu hoạch được 37.1 triệu tấn lúa mỳ mềm trong năm 2021, tăng 27.1% so với sản lượng lúa mỳ mềm trong năm 2020. Mức sản lượng này cũng cao hơn 11.2% so với mức trung bình 5 năm.

Dự báo sản lượng của Bộ Nông nghiệp Pháp dựa trên mức năng suất 7.51 tấn/hecta, tăng so với mức 6.85 tấn/hecta năm ngoái và diện tích gieo trồng ở mức 4.94 triệu hecta, tăng so với mức 4.26 triệu hecta năm ngoái.

#nongsan #luamy #sanluong #nangsuat #dientich #phap

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer, chất lượng lúa mỳ mềm của Pháp ổn định trong tuần 05/07 khi có 79% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, không thay đổi so với tuần trước.

Quá trình sinh trưởng của ngô tại Pháp tiếp tục tiến triển với 100% ngô đã trổ lá và hiện đã có 1% ngô phun râu, chậm hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái với 14%. Chất lượng ngô của Pháp cũng ổn định với 89% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #franceagrimer #phap

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer, chất lượng lúa mỳ mềm của Pháp suy giảm trong tuần 28/06 ổn định ở mức 79% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ trổ lá ngô của Pháp trong tuần 21/06 đã đạt 98%, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Chất lượng ngô của Pháp không thay đổi với 89% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #luamy #ngo #phap #franceagrimer

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer, chất lượng lúa mỳ mềm của Pháp suy giảm trong tuần 21/06 khi chỉ có 79% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với mức 81% trong tuần 14/06.

Trong khi đó, tỷ lệ trổ lá ngô của Pháp trong tuần 21/06 đã đạt 94%, tăng mạnh 13 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Chất lượng ngô của Pháp cũng giảm nhẹ, chỉ còn 89% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #luamy #ngo #phap #franceagrimer

Theo Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer, chất lượng lúa mỳ của Pháp trong tuần 14/06 ổn định với tỷ lệ lúa mỳ mềm có chất lượng tốt/tuyệt vời duy trì ở mức 81%, nhưng tỷ lệ tuyệt vời tăng lên 8% trong khi tỷ lệ tốt giảm xuống 73%.

Chất lượng mùa vụ ngô của Pháp cũng ổn định với 90% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời với tỷ lệ chất lượng tuyệt vời cũng tăng thêm 1 điểm phần trăm lên 4%.

Trong khi đó, chất lượng của lúa mạch vụ đông và vụ xuân của Pháp không thay đổi, lần lượt ở mức 76% và 86% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #chatluongmuavu #luamy #ngo #luamach #franceagrimer #phap

Theo Văn phòng Nông nghiệp FranceAgriMer, chất lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21 đã có sự cải thiện trong tuần 07/06 khi tỷ lệ lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời đạt 81%, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

Tỷ lệ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời của lúa mạch vụ đông của Pháp đạt 76%, ổn định so với tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ này của lúa mạch vụ xuân lại tăng 2 điểm phần trăm lên 86%. Chất lượng ngô của Pháp cũng ổn định với 91% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 07/06.

#nongsan #chatluongmuavu #phap #luamy #luamach #ngo

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast