#safrasmercado

Theo khảo sát của hãng tư vấn Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến ngày 18/09 đã đạt 21.8% trên tổng diện tích 4.385 triệu hecta dự kiến gieo trồng.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo khảo sát của hãng tin Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè trong niên vụ 2021/22  của Brazil đã đạt 16.7% trên diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta. Tiến độ gieo trồng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 18.1% trên diện tích gieo trồng 4.353 triệu hecta.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo hãng tin SAFRAS & Mercado, tổng diện tích gieo trồng ngô của Brazil trong niên vụ 2021/22 có thể đạt 21.169 triệu hecta, tăng nhẹ 0.3% so với mức 21.108 triệu hecta đã gieo trồng trong niên vụ 2020/21.

Sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ tới được dự báo ở mức 122.553 triệu tấn, giảm nhẹ so với dự báo 122.671 triệu tấn trong báo cáo tháng trước nhưng vẫn phục hồi mạnh so với niên vụ hiện tại.

Năng suất ngô của Brazil dự kiến đạt 5.789 tấn/hecta, tăng mạnh so với mức 4.282 tấn/hecta trong niên vụ 2020/21.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #ngo #brazil #safrasmercado

Theo khảo sát của hãng tin SAFRAS & Mercado, quá trình gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến này 03/06 đã đạt 11.8% diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta.

Mức gieo trồng này hiện chậm hơn so với niên vụ trước ở mức 13.1% trên tổng diện tích 4.353 triệu hecta nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm ở mức 7.6%.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo hãng tư vấn Safras & Mercado, xuất khẩu đậu tương của Brazil có thể đạt mức 90 triệu tấn trong năm 2022, mức xuất khẩu cao kỷ lục. Mức xuất khẩu này cao hơn so với ước lượng xuất khẩu đậu tương của Brazil trong năm nay ở mức 86 triệu tấn.

Tiêu thụ nội địa của Brazil được Safras & Mercado được dự báo ở mức 48.5 triệu tấn, cao hơn 46.7 triệu tấn so với mức ước lượng trong năm nay do nhu cầu với các sản phẩm phái sinh từ đậu tương vẫn ở mức cao.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #brazil #tieuthu #safrasmercado

Khảo sát của hãng tư vấn SAFRAS & Mercado về dự định gieo trồng của nông dân Brazil cho thấy, diện tích gieo trồng đậu tương của nước này sẽ tiếp tục tăng trong niên vụ 2021/22 lên mức 39.82 triệu hecta, mức diện tích lớn nhất lịch sử, tăng 2.3% so với mức 38.93 triệu hecta trong niên vụ trước.

Với mức năng suất dự kiến trong khoảng 3.532 tấn/hecta tới 3.59 tấn/hecta, dự báo ban đầu cho mức sản lượng ở mức 142.24 triệu tấn, tăng 3.7% so với mức kỷ lục 137.19 triệu tấn đạt được trong niên vụ hiện tại.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #dautuong #brazil #safrasmercado

Hãng tư vấn SAFRAS & Mercado dự báo diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil tăng 2.3% so với niên vụ hiện tại lên 39.82 triệu hecta, sản lượng đậu tương nhờ đó tăng thêm 3.7% lên mức 142.236 triệu tấn.

Trong khi đó, đối với mặt hàng ngô, diện tích gieo trồng của Brazil trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 21.188 triệu hecta, tăng nhẹ 0.4% so với niên vụ 2020/21. Sản lượng ngô niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 122.671 triệu tấn, tăng mạnh 35% so với niên vụ hiện tại.

#nongsan #sanluong #dientich #dautuong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo khảo sát của SAFRAS & Mercado dựa trên kế hoạch xuất khẩu tại các cảng, xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 06 sẽ đạt 10.688 triệu tấn, thấp hơn xuất khẩu trong tháng 05 ở mức 14.257 triệu tấn và cùng kỳ năm ngoái ở mức 11.916 triệu tấn. Tính cho đến thời điểm hiện tại, lượng đậu tương đã xuất đạt 7.413 triệu tấn.

Dữ liệu cảng biển cũng cho thấy đã có 4.208 tấn đậu tương được lên kế hoạch xuất khẩu trong tháng 07.

Xuất khẩu lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt 61.152 triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 61.653 triệu tấn. Văn phòng Ngoại thương Brazil ước tính xuất khẩu trong giai đoạn này đạt 55.885 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #brazil #safrasmercado

Theo hãng tư vấn Safras & Mercado, sản lượng ép đậu tương của Brazil trong niên vụ 2020/21 đạt mức 46.7 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức sản lượng ép đậu tương 46.85 triệu tấn trong niên vụ trước. Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong niên vụ 2020/21 được dự báo ở mức 86 triệu tấn, cao hơn so với mức 83 triệu tấn trong dự báo trước đó.

Sản lượng khô đậu tương và dầu đậu tương của Brazil trong niên vụ 2020/21 được dự báo lần lượt ở mức 35.76 triệu tấn và 9.45 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #xuatkhau #dautuong #brazil #safrasmercado

Hãng tư vấn SAFRAS & Mercado hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Brazil xuống chỉ còn 95.2 triệu tấn, giảm 8.94 triệu tấn so với mức dự báo trước đó.

#nongsan #sanluong #ngo #brazil #safrasmercado

Hãng tư vấn SAFRAS & Mercado dự báo sản lượng đậu tương của Brazil trong niên vụ 2020/21 sẽ đạt 137.19 triệu tấn, tăng 7.9% so với sản lượng niên vụ trước ở mức 127.178 triệu tấn và cao hơn so với mức dự báo hồi tháng 04 ở mức 134.09 triệu tấn.

Hãng này ước lượng rằng diện tích gieo trồng của đậu tương đã tăng 4% so với niên vụ trước lên 38.93 triệu hecta. Trong niên vụ 2019/20, Brazil chỉ gieo trồng trên 37.43 triệu hecta.

#nongsan #sanluong #dautuong #brazil #safrasmercado

Theo dự báo mới nhất của hãng tư vấn Safras & Mercado, sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2020/21 đạt 104.138 triệu tấn, giảm so với con số ước lượng sản lượng niên vụ trước ở mức 106.833 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #ngo #brazil #safrasmercado

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast