#thongke

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Ukraine, tồn kho ngũ cốc của nước này tính đến 01/09 đạt 24.2 triệu tấn, cao hơn 7 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #tonkho #ngucoc #ukraine #thongke

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thông lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 58.35 triệu tấn, giảm 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thông lượng lũy kế từ đầu năm đến nay vẫn đạt 470.79 triệu tấn, tăng 7.4% so với năm ngoái.

Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 17.03 triệu tấn, tăng 2.3% so với năm ngoái, đưa sản lượng lũy kế 8 tháng đầu năm lên 133.22 triệu tấn, tăng 2.4% so với năm ngoái.

Sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 15.9 tỷ mét khối, tăng mạnh 11.3% so với năm ngoái, đưa sản lượng khai tháng khí 8 tháng đầu năm lên 136.1 tỷ mét khối, tăng 10.8% so với năm ngoái.

#nangluong #sanluong #thongluong #dautho #khitunhien #trungquoc #thongke

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Canada, sản lượng lúa mỳ các loại của nước này trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 21.714 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 35.183 triệu tấn trong niên vụ trước và thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 21.9 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #luamy #canada #thongke

Theo số liệu từ cơ quan Thống kê Canada, tồn kho lúa mỳ của nước này tính đến ngày 31/07 đạt mức 5.705 triệu tấn, cao hơn 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 5.499 triệu tấn.

#nongsan #tonkho #luamy #canada #thongke

Theo báo cáo mới công bố hôm 30/08 của Cơ quan Thống kê Canada, sản lượng lúa mỳ của nước này trong năm 2021 được dự báo ở mức 22.9 triệu tấn, giảm 34.8% so với niên vụ trước do năng suất và diện tích gieo trồng giảm.

Theo dự báo mới, diện tích gieo trồng lúa mỳ của Canada chỉ đạt 22.7 triệu tấn, giảm 8.5% so với năm ngoái trong khi sản lượng cũng giảm 28.7% xuống còn 37.2 giạ/mẫu.

Sản lượng đậu tương của Canada cũng bị dự báo giảm còn 5.8 triệu tấn trong năm nay, giảm 8.4% so với năm 2020 khi diện tích tăng không đủ để bù đắp cho sản lượng sụt giảm. Ngược lại, sản lượng ngô lại tăng nhẹ 0.8% lên mức 13.7 triệu tấn, chủ yếu do năng suất tăng.

#nongsan #sanluong #luamy #ngo #dautuong #canada #nangsuat #dientich #thongke

Cơ quan thống kê Canada dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 22.6 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 35.2 triệu tấn trong niên vụ trước và thấp hơn so với dự báo của USDA ở mức 24 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #luamy #canada #thongke

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng xăng của nước này trong tháng 07 đạt 13.74 triệu tấn, tăng 16.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng dầu diesel của Trung Quốc trong tháng 07 đạt 13.22 triệu tấn, giảm 12.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng dầu nhiên liệu của Trung Quốc trong tháng 07 đạt 3.78 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong tháng 07 đạt 4.18 triệu tấn, tăng 5.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #dautho #xang #diesel #daunhienlieu #lpg #trungquoc #thongke

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thông lượng dầu thô của nước này trong tháng 07 giảm 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 59.06 triệu tấn. Thông lượng lũy kế trong 7 tháng đầu năm đạt 412.41 triệu tấn, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #thongluong #locdau #trungquoc #thongke #dautho

Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 06 tăng 28% so với tháng 05 lên mức 3.49 triệu thùng/ngày và cao hơn mức 2.75 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ là nước nhập khẩu nhiều dầu thô Mỹ nhất trong tháng 06, khi đã nhận 521,000 thùng/ngày, tăng 160,000 thùng/ngày so với tháng trước. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với nhập khẩu đạt 462,000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô Mỹ từ Trung Quốc lại giảm xuống còn 244,000 thùng/ngày, giảm so với mức 350,000 thùng/ngày so với tháng 05.

#nangluong #dautho #xuatkhau #my #trungquoc #ando #hanquoc #thongke

Theo số liệu của Dịch vụ Thống kê Quốc gia Ukraine, tồn kho ngũ cốc của Ukraine tính đến ngày 01/07 đạt 5.4 triệu tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 142,000 tấn. Trong đó, tồn kho lúa mỳ ở mức 1.7 triệu tấn.

#nongsan #tonkho #ngucoc #luamy #ukraine #thongke

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng lọc dầu của nước này trong tháng 06 đạt mức cao kỷ lục 60.82 triệu tấn, tương đương với 14.8 triệu thùng/ngày, tăng 3.9% so với tháng 05 khi có thêm các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau khi bảo trì.

Tổng sản lượng lọc dầu trong nửa đầu năm 2021 đạt 353.35 triệu tấn hay 15.13 triệu thùng/ngày, tăng 10.7% so với cùng kỳ năm 2020.

#nangluong #dautho #sanluong #congsuat #locdau #trungquoc #thongke

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng khai thác dầu thô của nước này trong tháng 06 tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 16.67 triệu tấn, đưa sản lượng khai thác dầu thô lũy kế 6 tháng đầu năm lên mức 99.32 triệu tấn, tăng 2.4% so với cùng kỳ 2020.

Sản lượng khí tự nhiên trong tháng 06 đạt 17.2 tỷ mét khối, tăng 13.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 104.5 tỷ mét khối, tăng 10.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #sanluong #dautho #khitunhien #trungquoc #thongke

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng lúa mỳ vụ hè 2021 của nước này sẽ tăng 2% so với năm ngoái, lên 134 triệu tấn, do diện tích gieo trồng và năng suất tăng.

Diện tích gieo trồng lúa mỳ của Trung Quốc tăng 0.9% trong khi năng suất tăng 1.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #sanluong #luamy #dientich #nangsuat #trungquoc #thongke

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng lọc dầu của nước này đã đạt mức kỷ lục 60.5 triệu tấn dầu thô trong tháng 05, tăng 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái và là lần đầu tiên vượt mức 60 triệu tấn trong một tháng.

Mức sản lượng lọc dầu đạt mức cao kỷ lục là nhờ các nhà máy lọc dầu quốc doanh đẩy tỷ lệ sử dụng công suất của mình lên 80% từ mức 76% trong tháng 04 sau khi phần công suất 30 triệu tấn/năm đã hoạt động trở lại sau bảo trì.

Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc đã đạt tổng cộng 292.74 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #sanluong #locdau #trungquoc  #thongke

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 05 đạt 17.03 triệu tấn, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khí gas tự nhiên trong tháng 05 đạt 16.9 tỷ mét khối, tăng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #sanluong #dautho #khitunhien #trungquoc #thongke

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast