#thuhoach

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil tính đến 18/09 đã hoàn thành 98.8% diện tích gieo trồng, tăng 1.8 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #conab #brazil

Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ mùa vụ ngô của Mỹ tiếp tục tiến triển nhanh khi nước này đã thu hoạch được 10% diện tích gieo trồng ngô, nhanh hơn 1 điểm phần trăm so với trung bình hằng năm. Chất lượng ngô cũng đã có sự cải thiện khi có 59% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Mùa vụ đậu tương nước này cũng đã bước vào giai đoạn thu hoạch với 6% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch.

Quá trình gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ mới cũng tiếp tục tiến triển với 21% diện tích dự kiến đã được gieo trồng và 3% đã nảy mầm.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #thuhoach #gieotrong #usda #cropprogress

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 16/09, tiến độ thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoàn thành 65.3% diện tích gieo trồng, thu về 45.7 triệu tấn ngũ cốc, tương đương với mức năng suất 4.39 tấn/hecta.

Trong đó, Ukraine thu hoạch được 33 triệu tấn lúa mỳ với năng suất đạt 4.65 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngucoc #luamy #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 14/09, nước này đã thu hoạch được 98.9 triệu tấn ngũ cốc từ diện tích 37.2 triệu hecta. Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 70.7 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 24.4 triệu hecta.

Sản lượng lúa mạch đạt 17.5 triệu tấn trên diện tích 7.2 triệu hecta và thu hoạch ngô đạt 1.1 triệu tấn trên diện tích 241,000 hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #nga #ngucoc #luamy #luamach #ngo

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga, thu hoạch ngũ cốc của Nga tính đến 08/09 đã đạt 96 triệu tấn, trên diện tích 36 triệu hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 69.3 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 23.7 triệu tấn, tương đương với năng suất 2.67 triệu tấn. Mức sản lượng này thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 78.8 triệu tấn.

#nongsan #thuhoach #tiendomuavu #luamy #ngucoc #nga

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã bắt đầu quá trình thu hoạch ngô trong năm 2021. Tính đến ngày 02/09, Ukraine đã thu hoạch được 25,800 tấn ngô.

Tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Ukraine hiện đã đạt 44.93 triệu tấn, trên diện tích tương đương 64.2% diện tích gieo trồng và năng suất đạt 4.39 tấn/hecta. Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 32.8 triệu tấn lúa mỳ và 10 triệu tấn lúa mạch.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #luamy #ukraine

Cơ quan Thống kê Nông nghiệp quốc gia (NASS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo sẽ khảo sát diện tích gieo trồng và thu hoạch cho các mặt hàng ngô, đậu tương và một số mặt hàng khác sớm hơn 01 tháng so với thông lệ hàng năm. Theo đó, số liệu khảo sát mới sẽ được công bố trong báo cáo WASDE tháng 09.

#nongsan #dientich #ngo #dautuong #gieotrong #thuhoach #nass #usda #my

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến 30/08, nước này đã gần hoàn thành quá trình thu hoạch lúa mỳ trong năm 2021, thu về 32.52 triệu tấn trên 99.4% diện tích thu hoạch, với năng suất tương đương 4.62 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ukraine #luamy

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Nga, quá trình thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoạt thành trên 31.7 triệu hecta đất nông nghiệp, thu về 87.8 triệu tấn ngũ cốc với năng suất trung bình đạt 2.77 tấn/hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 64.1 triệu tấn trên diện tích 21 triệu hecta, tương đương mức năng suất 3.05 tấn/hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt năng suất 2.47 tấn/hecta, thu về 15.7 triệu tấn.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #nga

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của nước này tính đến ngày 21/08 đã đạt 75.5%, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 6.1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #safrinha #conab #brazil

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga công bố hôm nay, tiến độ thu hoạch ngũ cốc của nước này hiện đã đạt 29.9 triệu hecta, thu được 84.7 triệu tấn ngũ cốc.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 62.2 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 19.9 triệu hecta, tương đương với gần 70% tổng diện tích gieo trông 28.7 triệu hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt diện tích 6 triệu hecta với sản lượng đạt 15 triệu tấn.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngucoc #luamy #luamach #nga

Theo Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), vụ mùa ngô safrinha của bang Mato Grosso tính đến 20/08 đã gần hoàn thành với 99.69% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch, tăng 0.8 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #safrinha #imea #matogrosso #brazil

Theo hãng tư vấn AgRural, tiến độ thu hoạch ngô safrinha của khu vực Centre South của Brazil đã đạt 70% trong tuần 12/08, bất chấp một số trì hoãn tại bang Parana.

Tiến độ thu hoạch tăng 12 điểm phần trăm so với tuần trước và thu hẹp khoảng cách so với năm ngoái xuống còn 7 điểm phần trăm.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #safrinha #centresouth #brazil #agrural

Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã thu hoạch được 39.5 triệu tấn ngũ cốc trên 56.2% diện tích gieo trồng. Năng suất trung bình đạt 4.41 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 26.68 triệu tấn lúa mỳ, trên 87.8% diện tích gieo trồng, với năng suất đạt 4.60 tấn/hecta.

Sản lượng lượng lúa mạch đạt 9.42 triệu tấn, thu hoạch trên 91.7% diện tích gieo trồng với năng suất 4.16 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #luamy #luamach

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 10/08, nước này đã thu hoạch được 55.1 triệu tấn lúa mỳ trên diện tích 16.5 triệu hecta, tương đương với mức năng suất 3.34 tấn/hecta.

Năng suất của lúa mỳ Nga tính tới thời điểm hiện tại đang giảm gần 9% so với năng suất cùng kỳ niên vụ trước ở mức 3.67 tấn/hecta.

Cũng trong thời gian trên, Nga đã thu hoạch được 12.7 triệu tấn lúa mạch, trên diện tích 4.8 triệu hecta, tương đương với năng suất đạt 2.67 tấn/hecta.

#nangluong #tiendomuavu #thuhoach #luamy #luamach #nga

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 06/08, nông dân nước này đã thu hoạch được 32.2 triệu tấn ngũ cốc trên 46% tổng diện tích gieo trồng, năng suất trung bình đạt 4.35 tấn/hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 23.4 triệu tấn, thu hoạch trên 72% tổng diện tích gieo trồng với năng suất đạt 4.55 tấn/hecta. Sản lượng lúa mạch đạt 8.05 triệu tấn, thu hoạch trên 79% diện tích gieo trồng, năng suất đạt 4.12 tấn/hecta.

#nongsan #sanluong #dientich #nangsuat #tiendomuavu #thuhoach #ukraine

Theo Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), tiến độ thu hoạch ngô của bang Mato Grosso đã đạt 93.47% trong tuần trước. Khoảng cách tiến độ mùa vụ giữa niên vụ trước và niên vụ hiện tại đã thu hẹp xuống chỉ còn 5 điểm phần trăm.

#nongsan #matogrosso #imea #tiendomuavu #ngo #safrinha #thuhoach

Theo báo cáo của Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tính đến ngày 04/08 tiến độ gieo trồng lúa mỳ tại Argentina sắp kết thúc với 99.7% trong 6.5 triệu hecta gieo trồng dự kiến đã hoàn thành, tăng 0.7 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong khi đó, hoạt động thu hoạch ngô cũng tiếp tục diễn ra thuận lợi khi nông dân nước này đã thu hoạch được 89.2% diện tích gieo trồng, tăng 7.8 điểm phần trăm so với tuần trước. BAGE duy trì dự báo sản lượng ở mức 48 triệu tấn và năng suất đạt 78.8 tấn/hecta.

Tuy nhiên, chất lượng mùa vụ của Argentina tiếp tục suy giảm khi chỉ có 48% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 7 điểm phần trăm so với tuần trước. Chất lượng ngô cũng sụt giảm khi chỉ có 26% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #brazil #bage #thuhoach #gieotrong

Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) đưa ra cảnh báo một đợt lạnh mới có thể ảnh hưởng đến ngô vụ 2 và lúa mỳ tại khu vực từ Rio Grande do Sul đến miền nam của São Paulo.

Theo dữ liệu của Conab, thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil tính đến ngày 02/08 đạt 51.6% diện tích gieo trồng. Đồng thời Conab hạ dự báo sản lượng ngô của Brazil xuống chỉ còn 82 triệu tấn.

#nongsan #sanluong #tiendomuavu #thuhoach #lanhgia #conab #brazil

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 02/08, nước này đã thu hoạch được 62.4 triệu tấn, trên diện tích 19.5 triệu hecta, tương đương với năng suất 3.2 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 47.4 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 13.8 triệu hecta, với mức năng suất đạt 3.43 tấn/hecta. Sản lượng lúa mạch thu hoạch được là 10.5 triệu tấn, trên diện tích 3.6 hecta, tương đương mức năng suất 2.88 tấn/hecta.

#nongsan #sanluong #thuhoach #luamy #nga

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast