#tiendomuavu

Theo số liệu từ hãng tư vấn AgRural, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè của Brazil trong niên vụ 2021/22 hiện đã đạt 22%, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng này vẫn chậm hơi đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 23%.

#nongsan #tiendomuavu #agrural #ngo #brazil

Theo khảo sát của hãng tư vấn Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến ngày 18/09 đã đạt 21.8% trên tổng diện tích 4.385 triệu hecta dự kiến gieo trồng.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của Brazil tính đến 18/09 đã hoàn thành 98.8% diện tích gieo trồng, tăng 1.8 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #conab #brazil

Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ mùa vụ ngô của Mỹ tiếp tục tiến triển nhanh khi nước này đã thu hoạch được 10% diện tích gieo trồng ngô, nhanh hơn 1 điểm phần trăm so với trung bình hằng năm. Chất lượng ngô cũng đã có sự cải thiện khi có 59% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Mùa vụ đậu tương nước này cũng đã bước vào giai đoạn thu hoạch với 6% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch.

Quá trình gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ mới cũng tiếp tục tiến triển với 21% diện tích dự kiến đã được gieo trồng và 3% đã nảy mầm.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #thuhoach #gieotrong #usda #cropprogress

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 16/09, tiến độ thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoàn thành 65.3% diện tích gieo trồng, thu về 45.7 triệu tấn ngũ cốc, tương đương với mức năng suất 4.39 tấn/hecta.

Trong đó, Ukraine thu hoạch được 33 triệu tấn lúa mỳ với năng suất đạt 4.65 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngucoc #luamy #ukraine

Theo số liệu từ Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tính đến ngày 13/09 đã có 63% ngô của nước này phát triển đến giai đoạn chín sáp, tăng 22 điểm phần trăm so với tuần trước.

Chất lượng ngô Pháp ổn định trở lại với tỷ lệ tốt/tuyệt vời giữ ở mức 89%, không thay đổi so với tuần trước.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #phap #franceagrimer

Theo báo cáo từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), Argentina đã bắt đầu tiến hành quá trình gieo trồng ngô niên vụ 2021/22 và đã hoàn thành được 2.3% trên tổng diện tích 7.1 triệu hecta dự kiến gieo trồng. Mức diện tích này cao hơn 0.5 triệu hecta so với niên vụ trước.

Trong khi đó, chất lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina tiếp tục được cải thiện với 49% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 3 điểm phần trăm so với tuần trước.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #gieotrong #dientich #argentina #ngo #luamy #bage

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 14/09, nước này đã thu hoạch được 98.9 triệu tấn ngũ cốc từ diện tích 37.2 triệu hecta. Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 70.7 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 24.4 triệu hecta.

Sản lượng lúa mạch đạt 17.5 triệu tấn trên diện tích 7.2 triệu hecta và thu hoạch ngô đạt 1.1 triệu tấn trên diện tích 241,000 hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #nga #ngucoc #luamy #luamach #ngo

Theo báo cáo Chất lượng và tiến độ mùa vụ cho tuần 12/09 do Bộ Nông nghiệp Mỹ phát hành, mùa vụ ngô của nước này đã bước vào giai đoạn thu hoạch với 4% diện tích ngô đã hoàn thành giai đoạn này. Chất lượng của vụ ngô tiếp tục suy giảm khi chỉ còn 58% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Vụ mùa đậu tương tiếp tục phát triển sang giai đoạn rụng là với 38% diện tích đậu tương phát triển đến giai đoạn này. Chất lượng đậu tương Mỹ ổn định ở mức 57% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Nông dân Mỹ đã hoàn thành thu hoạch lúa mỳ vụ xuân và đã bắt đầu gieo trồng lúa mỳ vụ đông của niên vụ mới. Hiện đã có 12% diện tích dự kiến đã được gieo trồng.

#nongsan #chatluongmuavu #tiendomuavu #ngo #dautuong #luamy

Theo khảo sát của hãng tin Safras & Mercado, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè trong niên vụ 2021/22  của Brazil đã đạt 16.7% trên diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta. Tiến độ gieo trồng này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 18.1% trên diện tích gieo trồng 4.353 triệu hecta.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo báo cáo của Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, vụ ngô của Pháp tiếp tục tiến triển với 41% ngô đã đạt đến giai đoạn chín sáp, tăng mạnh so với mức 19% trong tuần trước.

Dù vậy, chất lượng ngô của Pháp lại bất ngờ sụt giảm khi chỉ còn 89% ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 06/09, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.

Quá trình thu hoạch lúa mỳ niên vụ 2020/21 của Pháp đã hoàn thành.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #phap #ngo #franceagrimer

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Nga, thu hoạch ngũ cốc của Nga tính đến 08/09 đã đạt 96 triệu tấn, trên diện tích 36 triệu hecta.

Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 69.3 triệu tấn, thu hoạch trên diện tích 23.7 triệu tấn, tương đương với năng suất 2.67 triệu tấn. Mức sản lượng này thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 78.8 triệu tấn.

#nongsan #thuhoach #tiendomuavu #luamy #ngucoc #nga

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho tuần 05/09, chất lượng ngô của Mỹ suy giảm nhẹ khi tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời chỉ còn 59%, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Trong khi đó, chất lượng đậu tương vẫn ổn định với 60% đạt chất lượng tốt, tuyệt vời.

Quá trình phát triển của ngô và đậu tương tăng nhanh với 21% ngô đã đạt đến giai đoạn trưởng thành, tăng mạnh so với 9% trong tuần trước và 18% đậu tương đạt đến giai đoạn rụng lá (so với 9% trong tuần trước).

Quá trình thu hoạch lúa mỳ vụ xuân của Mỹ đã hoàn thành 95% trong khi hoạt động gieo hạt lúa mỳ vụ đông niên vụ mới đã hoàn thành được 5%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #usda

Hãng tư vấn AgRural hạ dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Brazil xuống còn 81.9 triệu tấn, thấp hơn 20 triệu tấn so với niên vụ trước do điều kiện thời tiết bất lợi. Trước đó, hãng tư vấn này dự báo sản lượng ngô của Brazil đạt 82.2 triệu tấn.

AgRural cũng cho biết, tiến độ gieo trông ngô vụ 1 của niên vụ 2021/22 tại khu vực Central South của Brazil tính đến ngày 02/09 đã đạt 10% , tăng 5 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng thấp hơn 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ trước. AgRural ước lượng diện tích ngô vụ 1 của Brazil sẽ ở mức 2.973 triệu hecta, tăng 0.6% so với niên vụ trước.

#nongsan #sanluong #tiendomuavu #brazil #ngo #gieotrong #agrural

Theo khảo sát của hãng tin SAFRAS & Mercado, quá trình gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến này 03/06 đã đạt 11.8% diện tích gieo trồng dự kiến 4.385 triệu hecta.

Mức gieo trồng này hiện chậm hơn so với niên vụ trước ở mức 13.1% trên tổng diện tích 4.353 triệu hecta nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm ở mức 7.6%.

#nongsan #tiendomuavu #gieotrong #ngo #brazil #safrasmercado

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã bắt đầu quá trình thu hoạch ngô trong năm 2021. Tính đến ngày 02/09, Ukraine đã thu hoạch được 25,800 tấn ngô.

Tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Ukraine hiện đã đạt 44.93 triệu tấn, trên diện tích tương đương 64.2% diện tích gieo trồng và năng suất đạt 4.39 tấn/hecta. Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 32.8 triệu tấn lúa mỳ và 10 triệu tấn lúa mạch.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #luamy #ukraine

Theo Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, quá trình thu hoạch lúa mỳ mềm của nước này tiếp tục tiến triển, dù chậm, khi đã có 99% diện tích gieo trồng lúa mỳ đã được thu hoạch trong tuần 30/08. Cùng kỳ niên vụ trước, Pháp đã hoàn thành thu hoạch 100% diện tích lúa mỳ mềm của mình.

Về mặt chất lượng, lúa mỳ mềm của Pháp vẫn duy trì chất lượng ổn định, với 74% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Trong khi đó, tỷ lệ chín sáp của vụ mùa Ngô của Pháp tăng mạnh lên 19% trong tuần 30/08, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước ở mức 58%. Chất lượng vụ mùa ngô của Pháp cũng ổn định ở mức 91% tốt/tuyệt vời.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #luamy #phap

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến 30/08, nước này đã gần hoàn thành quá trình thu hoạch lúa mỳ trong năm 2021, thu về 32.52 triệu tấn trên 99.4% diện tích thu hoạch, với năng suất tương đương 4.62 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ukraine #luamy

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chất lượng của vụ mùa ngô và đậu tương nước này vẫn tiếp tục ổn định. Chất lượng vụ ngô Mỹ duy trì ở mức 60% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời trong tuần 29/08 còn vụ đậu tương cũng ở mức 56% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời.

Về tiến độ mùa vụ, đã có 9% ngô Mỹ đi đến giai đoạn trưởng thành, chậm hơn so với trung bình 5 năm 1 điểm phần trăm. Trong khi đó, đậu tương Mỹ cũng đã có 9% rụng lá, nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm 2 điểm phần trăm.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #cropprogress #usda

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Nga, quá trình thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoạt thành trên 31.7 triệu hecta đất nông nghiệp, thu về 87.8 triệu tấn ngũ cốc với năng suất trung bình đạt 2.77 tấn/hecta.

Trong đó, thu hoạch lúa mỳ đạt 64.1 triệu tấn trên diện tích 21 triệu hecta, tương đương mức năng suất 3.05 tấn/hecta. Thu hoạch lúa mạch đạt năng suất 2.47 tấn/hecta, thu về 15.7 triệu tấn.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #sanluong #dientich #nangsuat #nga

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast