#trungquoc

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #usda #trungquoc

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ghi nhận việc hủy đơn hàng xuất khẩu:

- Hủy đơn hàng xuất khẩu 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 xuất khẩu sang Trung Quốc.

- Hủy đơn hàng xuất khẩu 196,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 xuất khẩu sang một nước giấu tên.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thông lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 58.35 triệu tấn, giảm 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thông lượng lũy kế từ đầu năm đến nay vẫn đạt 470.79 triệu tấn, tăng 7.4% so với năm ngoái.

Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 17.03 triệu tấn, tăng 2.3% so với năm ngoái, đưa sản lượng lũy kế 8 tháng đầu năm lên 133.22 triệu tấn, tăng 2.4% so với năm ngoái.

Sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 15.9 tỷ mét khối, tăng mạnh 11.3% so với năm ngoái, đưa sản lượng khai tháng khí 8 tháng đầu năm lên 136.1 tỷ mét khối, tăng 10.8% so với năm ngoái.

#nangluong #sanluong #thongluong #dautho #khitunhien #trungquoc #thongke

Trung Quốc cho biết sẽ bán ra khoảng 7.4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của nước này vào ngày 24/09 tới. Khối lượng này gần tương đương với một ngày nhập khẩu bình thường của nước này.

#nangluong #trungquoc #tonkho #dutru #dautho

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Theo báo cáo Cung cầu Nông sản Trung Quốc (CASDE), nhập khẩu ngô của nước này trong niên vụ 2020/21 được ước tính sẽ đạt 26 triệu tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ niên vụ 2019/20 chỉ ở mức 7.6 triệu tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu ngô của Trung Quốc sẽ hạ nhiệt trong niên vụ tiếp theo khu nhập khẩu chỉ còn được dự báo đạt 20 triệu tấn dù nhu cầu ngô của nước này tăng nhờ sản lượng ngô nội địa được dự báo tăng 10 triệu tấn.

Ngược lại, báo cáo CASDE lần này lại giữ nguyên các số liệu cung cầu đối với đậu tương. Theo đó, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 được dự báo sẽ đạt 102 triệu tấn, tăng 3.4% so với cùng kỳ năm niên vụ trước.

Mức tăng trong dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc phản ánh sự sụt giảm trong sản lượng đậu tương nội địa khi nông dân nước này chuyển sang trồng ngô nhưng nhu cầu nội địa, đặc biệt là nhu cầu ép đậu tương lại tăng mạnh.

Báo cáo tháng 09 vẫn giữ nguyên nhu cầu ép đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 ở mức 100.67 triệu tấn, tăng 6% so với niên vụ trước.

#nongsan #sanluong #nhapkhau #nhucau #ngo #dautuong #trungquoc #casde

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #usda #dautuong #trungquoc

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu 106,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 08 đạt 9.48 triệu tấn, đưa nhập khẩu khẩu lũy kế đậu tương từ đầu năm đến nay lên 67.09 triệu tấn, tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #nhapkhau #trungquoc #dautuong #haiquan

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu khí tự nhiên của nước này trong tháng 08 đạt 10.44 triệu tấn đưa nhập khẩu lũy kế khí tự nhiên từ đầu năm đến nay của Trung Quốc lên 79.3 triệu tấn, tăng 22.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #nhapkhau #khitunhien #trungquoc #haiquan

Theo số liệu hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 08 đạt 44.53 triệu tấn, tương đương với 10.49 triệu thùng/ngày, tăng 8% so với tháng 07 khi các nhà máy lọc dầu nhập khẩu trở lại.

Nhập khẩu dầu thô lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 346.36 triệu tấn, tương đương với khoảng 10.4 triệu thùng/ngày, giảm 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nangluong #nhapkhau #dautho #trungquoc #haiquan

Trong báo cáo Cung cầu dầu và hạt dầu tháng 09, Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Trung Quốc (CNGOIC) dự báo tổng nguồn cung đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 ở mức 120.4 triệu tấn, trong đó có 18.4 triệu tấn là sản lượng đậu tương nội địa và 102 triệu tấn đậu tương nhập khẩu.

Nhu cầu đậu tương nội địa của Trung Quốc được dự báo dạt 101.5 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với năm ngoái.

Nguồn cung khô đậu của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 79.77 triệu tấn, tăng 2.32 triệu tấn so với niên vụ trước. Tiêu thụ đậu tương nội địa cho thức ăn chăn nuôi được dự báo ở mức 77.2 triệu tấn, tăng 2.43 triệu tấn so với niên vụ 2020/21.

#nongsan #dautuong #khodautuong #sanluong #nhapkhau #nhucau #nguoncung #cngoic #trungquoc

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 130,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 126,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 256,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #usda #trungquoc

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận các đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất khẩu 129,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

- Xuất khẩu 150,000 tấn ngô niên vụ 2021/22 sang Colombia.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautong #trungquoc #colombia

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận các đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất khẩu 100,000 tấn ngô niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

- Xuất khẩu 133,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

- Xuất khẩu 132,150 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang một quốc gia dấu tên.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #trungquoc #usda

Theo số liệu của Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Trung Quốc (CNGOIC), sản lượng ép đậu tương của Trung Quốc trong tuần 22/08 tiếp tục tăng lên mức 2.01 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 06.

Tuy vậy, tồn kho đậu tương vẫn tăng 340,000 tấn lên 7.16 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn 150,000 tấn so với tháng trước.

Tồn kho khô đậu tương trong tuần tăng 70,000 tấn lên 900,000 tấn trong khi tồn kho dầu đậu tương giảm 20,000 tấn xuống còn 870,000 tấn.

#nongsan #tonkho #dautuong #khodautuong #epdautuong #daudautuong #trungquoc #cngoic

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất khẩu 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

- Xuất khẩu 125,300 tấn ngô niên vụ 2021/22 sang Mexico

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #trungquoc #mexico #usda

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast