#ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này từ đầu niên vụ đến ngày 22/09 đã đạt 12.115 triệu tấn, tiếp tục nới rộng khoảng cách so với xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái với mức chênh lệch là 1.343 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 7.217 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.314 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.392 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 20/09 đã đạt 11.552 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái hơn 1 triệu tấn. 

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.877 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.229 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.391 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #ngo #luamach #ukraine

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Ukraine, tồn kho ngũ cốc của nước này tính đến 01/09 đạt 24.2 triệu tấn, cao hơn 7 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #tonkho #ngucoc #ukraine #thongke

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 16/09, tiến độ thu hoạch ngũ cốc của nước này đã hoàn thành 65.3% diện tích gieo trồng, thu về 45.7 triệu tấn ngũ cốc, tương đương với mức năng suất 4.39 tấn/hecta.

Trong đó, Ukraine thu hoạch được 33 triệu tấn lúa mỳ với năng suất đạt 4.65 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngucoc #luamy #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 15/09 đã đạt 10.926 triệu tấn, cao hơn 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.418 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 3.069 triệu tấn và xuất khẩu ngô dạt 1.391 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong niên vụ 2021/22 tính đến ngày 13/09 đã đạt 10.476 triệu tấn, cao hơn 1.037 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 6.097 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.997 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn ngô.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo số liệu từ Hải quan Ukraine, tính đến ngày 10/09, nước này đã xuất khẩu được 10.29 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021/22.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine đạt 5.922 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.992 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.338 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine #haiquan

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 07/09 đã đạt 9.5 triệu tấn, tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 5.33 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.88 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.28 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #luamy #luamach #ngo #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu niên vụ đến 03/09 của nước này đã đạt 4.99 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu lũy kế ngô đã đạt 1.27 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #luamy #ngo #ukraine

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã bắt đầu quá trình thu hoạch ngô trong năm 2021. Tính đến ngày 02/09, Ukraine đã thu hoạch được 25,800 tấn ngô.

Tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Ukraine hiện đã đạt 44.93 triệu tấn, trên diện tích tương đương 64.2% diện tích gieo trồng và năng suất đạt 4.39 tấn/hecta. Trong đó, sản lượng lúa mỳ đạt 32.8 triệu tấn lúa mỳ và 10 triệu tấn lúa mạch.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ngo #luamy #ukraine

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 2021/22 của nước này tính đến ngày 03/09 đã đạt 9.14 triệu tấn, cao hơn so với mức xuất khẩu 8.04 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ đến nay đã đạt 5 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.84 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.27 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 31/08, nước này đã xuất khẩu được 8.6 triệu tấn ngũ cốc trong hai tháng đầu niên vụ 2021/22, cao hơn so với mức 7.73 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 4.6 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.8 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.26 triệu tấn ngô.

#nongsan #xuatkhau #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến 30/08, nước này đã gần hoàn thành quá trình thu hoạch lúa mỳ trong năm 2021, thu về 32.52 triệu tấn trên 99.4% diện tích thu hoạch, với năng suất tương đương 4.62 tấn/hecta.

#nongsan #tiendomuavu #thuhoach #ukraine #luamy

Theo báo cáo của Hải quan Ukraine, tính đến ngày 27/08, nước này đã xuất khẩu được 3.4 triệu tấn lúa mỳ, thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

#nongsan #xuatkhau #luamy #ukraine #haiquan

Hãng tư vấn APK-Inform dự báo thu hoạch lúa mỳ của Ukraine trong niên vụ 2021/22 có thể đạt mức 31.1 triệu tấn, cao hơn 26% so với mức sản lượng niên vụ trước và cao hơn 8% so với dự báo hồi đầu tháng 08 ở mức 28.8 triệu tấn.

Nhờ sản lượng tăng, dự báo xuất khẩu lúa mỳ của nước này cũng được nâng lên 21 triệu tấn, tăng 26% so với niên vụ 2020/21.

#nongsan #sanluong #xuatkhau #luamy #ukraine #apkinform

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến ngày 27/08 đã đạt 7 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 6.4 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 3.4 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.4 triệu tấn còn xuất khẩu ngô đạt 1.18 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngucoc #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong niên vụ 2021/22 tính đế ngày 25/08 đã đạt 6.5 triệu tấn, nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 6.4 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 3.1 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2.2 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.17 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này đã xuất khẩu được 6.2 triệu tấn ngũ cốc kể từ đầu niên vụ đến nay, tăng 10% so với niên vụ trước ở mức 5.6 triệu tấn.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đạt 2.9 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 2 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.15 triệu tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #luamy #luamach #ukraine

Theo hãng tư vấn APK-Inform, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong niên vụ 2021/22 có thể đạt 57 triệu tấn, tăng so với mức 45.5 triệu tấn trong niên vụ 2020/21 nhờ vụ mùa bội thu.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ được dự báo đạt 21.1 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch dự đạt 4.4 triệu tấn và xuất khẩu ngô dự đạt 31 triệu tấn ngô.

Bộ Nông nghiệp Ukraine trong tuần trước cho biết nước này đã xuất khẩu được 4.61 triệu tấn ngũ cốc kể từ đầu niên vụ 2021/22 đến nay, tăng 10% so với niên vụ trước.

#nongsan #xuatkhau #luamy #luamach #ngo #ukraine #apkinform

Hãng tư vấn SovEcon nâng dự báo sản lượng ngô Ukraine lên 39.3 triệu tấn, tăng 0.7 triệu tấn so với dự báo tháng 07. Sự điều chỉnh này là do diện tích gieo trồng của Ukraine được cơ quan thống kê nước này ghi nhận cao hơn, ở mức 5.5 triệu hecta.

SovEcon cũng nâng nhẹ dự báo năng suất ngô của Ukraine từ 7.15 tấn/hecta lên 7.18 tấn hecta nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.

Sản lượng lúa mỳ của Ukraine cũng được SovEcon nâng lên 32.6 triệu tấn, tăng 2.3 triệu tấn so với dự báo trước. Sự điều chỉnh này là do mức năng suất cao kỷ lục của nước này ở mức 4.59 tấn hecta, so với mức 4.4 triệu tấn trong dự báo tháng trước. Khác với nước láng giềng Nga, vụ mùa lúa mỳ của Ukraine không phải chịu tác động của thời tiết xấu.

#nongsan #dientich #nangsuat #sanluong #ngo #luamy #ukraine #nga #sovecon

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast