#usda

Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ mùa vụ ngô của Mỹ tiếp tục tiến triển nhanh khi nước này đã thu hoạch được 10% diện tích gieo trồng ngô, nhanh hơn 1 điểm phần trăm so với trung bình hằng năm. Chất lượng ngô cũng đã có sự cải thiện khi có 59% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước.

Mùa vụ đậu tương nước này cũng đã bước vào giai đoạn thu hoạch với 6% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch.

Quá trình gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ mới cũng tiếp tục tiến triển với 21% diện tích dự kiến đã được gieo trồng và 3% đã nảy mầm.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #thuhoach #gieotrong #usda #cropprogress

Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu nông sản cho tuần 16/09 của Bộ Nông nghiệp Mỹ:

- Ngô: 403,104 tấn.

- Đậu tương: 275,169 tấn.

- Lúa mỳ: 563,390 tấn.

#nongsan #xuatkhau #usda #ngo #dautuong #luamy

Hãng tư vấn IHS Markit dự báo diện tích gieo trồng ngô của Mỹ trong niên vụ 2021/22 ở mức 93.724 triệu hecta, cao hơn 420,000 hecta so với dự báo chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Sản lượng ngô 2021/22 được dự báo ở mức 15.046 tỷ giạ, cao hơn số liệu của USDA ở mức 14.996 tỷ giạ.

#nongsan #sanluong #ngo #my #usda #ihs

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #usda #trungquoc

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 09/09/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 246,600 tấn, cao hơn 382.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,300 tấn, thấp hơn 99.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 192,000 tấn, cao hơn 25.0% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,264,200 tấn, cao hơn 753.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,000 tấn, thấp hơn 99.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 244,400 tấn, cao hơn 13.7% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 95,400 tấn, cao hơn 57.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 42,400 tấn, thấp hơn 12.2% so với tuần trước.
- Giao hàng: 57,100 tấn, thấp hơn 28.9% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -1,600 tấn, thấp hơn 6.7% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 6,100 tấn, cao hơn 6,000.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 3,400 tấn, cao hơn 750.0% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 617,100 tấn, cao hơn 58.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 514,100 tấn, cao hơn 31.8% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 284,800 kiện, thấp hơn 37.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 kiện, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 237,500 kiện, thấp hơn 52.9% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my

Tổng hợp của Reuters đối với các số liệu trong báo cáo Xuất khẩu nông sản cho tuần 09/09 của Bộ Nông nghiệp USDA:

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ghi nhận việc hủy đơn hàng xuất khẩu:

- Hủy đơn hàng xuất khẩu 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 xuất khẩu sang Trung Quốc.

- Hủy đơn hàng xuất khẩu 196,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 xuất khẩu sang một nước giấu tên.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 09/09 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

- Ngô: 138,189 tấn.

- Đậu tương: 105,368 tấn.

- Lúa mỳ: 547,943 tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 đến một nước giấu tên.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #usda

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 02/09/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -87,400 tấn, thấp hơn 109.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 2,978,100 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 256,000 tấn, thấp hơn 52.5% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 148,200 tấn, thấp hơn 89.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 1,805,800 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 283,100 tấn, thấp hơn 1,951.4% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 60,700 tấn, cao hơn 242.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 48,300 tấn, thấp hơn 87.8% so với tuần trước.
- Giao hàng: 44,300 tấn, cao hơn 76.5% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: -1,500 tấn, thấp hơn 136.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 100 tấn, thấp hơn 85.7% so với tuần trước.
- Giao hàng: 400 tấn, thấp hơn 89.7% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 388,400 tấn, cao hơn 31.5% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 390,100 tấn, cao hơn 6.5% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 453,000 kiện, cao hơn 330.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 19,500 kiện, thấp hơn 18.1% so với tuần trước.
- Giao hàng: 155,300 kiện, cao hơn 7.9% so với tuần trước.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #usda #dautuong #trungquoc

Website của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp FAS của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bất ngờ đăng tải số liệu diện tích gieo trồng nông sản Mỹ tính đến ngày 01/09, vốn dự kiến sẽ được công bố vào tối thứ 6. Sau đó FAS đã gỡ bỏ và đăng tải lại hoàn chỉnh các số liệu này. Chi tiết như sau:

- Ngô: 91.218 triệu hecta.

- Đậu tương: 86.287 triệu hecta.

- Lúa mỳ: 48.808 triệu hecta.

#nongsan #dientichgieotrong #fas #usda #ngo #dautuong #luamy

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu 106,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Theo Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Trung Quốc dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 2021/22 sẽ đạt 101 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với niên vụ trước đó do nhu cầu khô đậu tương trong thức ăn chăn nuôi.

Sản lượng đậu tương của Trung Quốc trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 19 triệu tấn, thấp hơn 0.6 triệu tấn so với niên vụ trước do nông dân nước này chuyển sang trồng ngô. Diện tích trồng đậu tương của Trung Quốc giảm 2.7% so với niên vụ trước xuống còn 9.6 triệu hecta trong niên vụ 2021/22.

Sản lượng ép đậu tương của Trung Quốc được dự báo ở mức 98 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, tăng 3 triệu tấn so với niên vụ trước nhưng thấp hơn 3.5 triệu tấn so với dự báo của Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Trung Quốc (CNGOIC).

#nongsan #sanluong #dientich #epdautuong #dautuong #truongquoc #usda #cngoic #nhapkhau

Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho tuần 05/09, chất lượng ngô của Mỹ suy giảm nhẹ khi tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời chỉ còn 59%, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Trong khi đó, chất lượng đậu tương vẫn ổn định với 60% đạt chất lượng tốt, tuyệt vời.

Quá trình phát triển của ngô và đậu tương tăng nhanh với 21% ngô đã đạt đến giai đoạn trưởng thành, tăng mạnh so với 9% trong tuần trước và 18% đậu tương đạt đến giai đoạn rụng lá (so với 9% trong tuần trước).

Quá trình thu hoạch lúa mỳ vụ xuân của Mỹ đã hoàn thành 95% trong khi hoạt động gieo hạt lúa mỳ vụ đông niên vụ mới đã hoàn thành được 5%.

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #ngo #dautuong #luamy #usda

Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu nông sản cho tuần 02/09 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

- Ngô: 275,799 tấn.

- Đậu tương: 68,059 tấn.

- Lúa mỳ: 381,551 tấn.

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda 

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 327,300 tấn lúa mỳ cứng đỏ vụ đông (Hard Red Winter) niên vụ 2021/22 sang Nigeria.

#nongsan #xuatkhau #my #usda #luamy #hrw #nigeria

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 130,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.

#nongsan #xuatkhau #dautuong #trungquoc #usda

Commodities Calendar
Time
Event
23/09
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
23/09
Báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên tuần EIA
27/09
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản tuần USDA
28/09
Báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần API
29/09
Báo cáo Thống kê dầu khí tuần EIA
Podcast