Theo số liệu từ Sở giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), tiến độ gieo trồng đậu tương trong...

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #argentina #bage #ngo #dautuong #luamy

Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản...

#nongsan #quy #vitherong #stonex

Sở giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) ước lượng sản lượng lúa mỳ của Argentina trong niên vụ...

#nongsan #sanluong #luamy #argentina #bcr

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nâng dự báo sản lượng ngô của Trung Quốc trong năm 2021 lên 272.55...

#nongsan #sanluong #ngo #dauutong #trungquoc

Cơ quan Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB) nâng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ...

#nongsan #sanluong #conab #ngo #dauutong #luamy #brazil

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất khẩu 280,000 tấn đậu tương sang...

#nongsan #xuatkhau #dautuong #usda
Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 02/12/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại:...#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #luamy #usda #my

Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản...

#nongsan #quy #vitherong #stonex
Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày...#nangluong #tonkho #dautho #xang #nhienlieuchungcat #eia #my

Bộ Nông nghiệp USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất khẩu 1,844,040 tấn ngô sang Mexico,...

#nongsan #xuatkhau #nongsan #ngo #dautuong #trungquoc

Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, xuất khẩu lúa mỳ mềm của các nước EU trong tuần 05/12 đạt...

#nongsan #xuatkhau #luamy #ngo #dautuong #luamach #nhapkhau #eu #ec

Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của...

#nongsan #xuatkhau #ngo #dautuong #brazil #anec

Theo Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp bang Parana (Deral), tiến độ gieo trồng đậu tương tại bang...

#nongsan #tiendomuavu #chatluongmuavu #parana #deral

Theo Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), quá trình gieo trồng đậu tương tại bang...

#nongsan #sanluong #nangsuat #dientich #matogrosso #imea

Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản...

#nongsan #quy #vitherong #stonex

Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong...

#nangluong #tonkho #dutru #dautho #xang #nhienlieuchungcat #cushing #api

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu quặng sắt và sắt tinh luyện của nước này...

#kimloai #nhapkhau #dong #quangsat #trungquoc #haiquan

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 11 đạt...

#nangluong #nhapkhau #trungquoc #dautho #khitunhien #haiquan

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương tháng 11 của nước này đạt 8.57 triệu tấn,...

#nongsan #nhapkhau #dautuong #trungquoc #haiquan

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 123,000 tấn đậu tương niên vụ...

#nongsan #xuatkhau #dautuong #usda